Talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeaminen

ruusupuska.jpg

21.10.2019 9:00

Talousjätevesien käsittelyvaatimuksista voi hakea poikkeamista. Poikkeaista ei voi saada jos jätevesijärjestelmä aiheuttaa ympäristönpilaantumista. Hakemuksien käsittely aloitetaan siirtymäajan 31.10.2019 jälkeen.

Talousjätevesien käsittelyvaatimuksista voi hakea poikkeamista. Poikkeamista ei voi saada, jos jätevesistä aiheutuva ympäristökuormitus on suuri. Poikkeamisharkinnassa otetaan huomioon kiinteistön sijainti viemäriverkoston piiriin ulotettavaksi tarkoitetulla alueella, kiinteistön haltijan ja kiinteistöllä vakituisesti asuvien korkea ikä tai sosiaaliset suoritusesteet. Hakemuksen käsittely on maksullinen. Poikkeamisen voi saada enintään viideksi vuodeksi. Hakemusten käsittely aloitetaan siirtymäajan 31.10.2019 jälkeen.

Lomakkeet voi toimittaa allekirjoitettuna joko kirjeitse tai sitten sähköpostilla kunnanvirastolle tai ympäristönsuojelutarkastajalle.

Lomakkeet:
Liite 1 ja liite 2 sisältävät kiinteistön perustiedot. Valitse liite 3 A-D oman tilaanteesi mukaan.
Liite 1: Poikkeushakemus (Lataa Word)
Liite 2: Jätevesijärjestelmän kuvaus (Lataa Word)

Liite 3A: Jätevesien vähäisyys (Lataa Word)
Liite 3B: Viemäriverkostoon liittyminen (Lataa Word)
Liite 3C: Elämäntilanne (Lataa Word)
Liite 3D: Varallisuus (Lataa Word)

Lisätietoa asiassa antavat:

Ympäristönsuojelutarkastaja
Jani Huttunen
044 7499 322
jani.huttunen(a)tervo.fi

Rakennustarkastaja
Teemu Kaitala
040 846 1100
teemu.kaitala(at)keitele.fi