Vaikuta ja kommentoi Keiteleen kuntastrategiaa vuosille 2021 – 2025


11.9.2020 8:35

Keiteleen kunta katsoo rohkeasti tulevaisuuteen! Kunta kehittyy, kun on yhteinen suunta.

Keiteleen kunnassa onkin käynnistetty kuntastrategian päivittämisprosessi, jossa linjataan isot suuntaviivat kunnan kehittämiselle tuleville vuosille.

Keiteleellä järjestettiin 5.8.2020 kunnan kehittämispäivä kunnan luottamushenkilöille ja johtoryhmälle. Tämän tilaisuuden pohjalta on valmisteltu kuntastrategialuonnos, joka on käsitelty 7.9.2020 kunnanhallituksen kokouksessa.

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan, että strategialuonnos lähtee seuraavaksi kommenteille lautakuntiin, kuntalaisille, kunnan henkilöstölle, yrityksille, yhdistyksille ja kaikille paikkakunnan toimijoille. Voit tutustua strategialuonnokseen liitteellä olevasta tiedostosta.

Tätä tarkoitusta varten on laadittu tämä sähköinen kysely, johon toivomme runsaasti vastauksia / ideoita / kommentteja. Lopullinen strategia muotoutuu saadun palautteen perusteella. Vastausaika on 30.9.2020 saakka.

Tavoitteena on, että päivitetty kuntastrategia vuosille 2021 - 2025 on kunnanhallituksen käsittelyssä lokakuussa 2020 ja hyväksyttävänä kunnanvaltuustossa marraskuussa 2020.

Kuntastrategia otetaan vuosittaisten toimintasuunnitelmien ja talousarvioiden laatimisen pohjaksi. Aiempi strategia on laadittu vuosille 2017 – 2021.

Vastaa sähköiseen kyselyyn 30.9. mennessä alla olevasta linkistä.

Kiitos vastauksestasi!

 

Tiedostot