Varhaiskasvatukseen ja aamu/iltapäivätoimintaan hakeminen sekä esi- ja perusopetukseen ilmoittautuminen 21.3.2021 mennessä


18.2.2021 14:00

VARHAISKASVATUKSEEN HAKEMINEN TOIMINTAKAUDELLE 1.8.2021 – 31.7.2022

Varhaiskasvatuslain mukaan kaikilla alle kouluikäisillä lapsilla on oikeus kunnalliseen varhaiskasvatuspaikkaan. Alle kolmevuotiaan lapsen vanhemmilla on oikeus valintansa mukaan saada lapselle kunnallinen hoitopaikka tai kotihoidontuki. Varhaiskasvatusta järjestetään perhepäivähoidossa, vuorohoitopäiväkoti Ankkurinapissa sekä esiopetusikäisille Nilakan yhtenäiskoulussa.

Varhaiskasvatuspaikkaa on haettava neljä kuukautta ennen hoidon tarvetta. Hakemusta ei tarvitse tehdä, mikäli lapsella on jo hoitopaikka. Hakemus täytyy kuitenkin uusia, mikäli lapsen nykyinen hoitomuoto halutaan vaihtaa perhepäivähoidosta päiväkotihoitoon tai päinvastoin. Varsinaisen hakuajan lisäksi varhaiskasvatukseen on jatkuva haku, jolloin huoltajien työllistymisen tai opintojen vuoksi varhaiskasvatus järjestetään kahden viikon kuluessa.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut tarkistetaan 1.8.2021, joten sekä jatkavien että uusien hakijoiden tulee toimittaa todistus huoltajien ansio-, pääoma-, metsä- ym. tuloista sekä todistus viimeksi toimitetusta verotuksesta. Jos selvityksiä ei toimiteta, määritellään palveluntarpeen mukainen korkein asiakasmaksu.

Ks. hakuohje alla

Tiedustelut: varhaiskasvatusjohtaja Kirsi Tuononen p. 0400 969 587 tai kirsi.tuononen@keitele.fi.

 

ESI- JA PERUSOPETUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN LUKUVUODEKSI 2021-2022

Perusopetuslain mukaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen. Lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Esiopetus järjestetään Nilakan yhtenäiskoulussa
Ks. hakuohje alla

Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, kun lapsi täyttää seitsemän vuotta. Jos perheessänne on vuonna 2014 syntynyt lapsi, joka ei ole osallistunut Keiteleen kunnan järjestämään esiopetukseen, ottakaa yhteys sivistystoimistoon ilmoittaaksenne hänet perusopetukseen 1. luokalle.

Tiedustelut: palvelusihteeri Elisa Konttinen, p. 040 489 4206 tai elisa.konttinen@keitele.fi

 

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTAAN HAKEMINEN KAUDELLE 2021-2022

Keiteleen kunta järjestää aamu- ja iltapäivätoimintaa Nilakan yhtenäiskoulussa peruskoulun 1.-2. vuosiluokkien sekä kaikkien vuosiluokkien erityisopetuksessa oleville lapsille. Hakemisesta ilmoitetaan Wilmassa nykyisten esiopetuksen ja 1. luokan oppilaiden huoltajille.

Tiedustelut: palvelusihteeri Elisa Konttinen, p. 040 489 4206 tai elisa.konttinen@keitele.fi.

 

HAKUOHJEET

Hakemukset sekä varhaiskasvatukseen että esiopetukseen tehdään sähköisesti eDaisyn kautta (www.keitele.fi/Daisy).

Ohjelmaan kirjaudutaan vahvalla tunnistautumisella (esim. pankkitunnuksilla) ao. sivulla olevasta linkistä Daisy-sähköinen asiointi. Daisyssa linkistä Hakemukset valitaan haluttu hakemus.

Esiopetukseen 12.8.2021 tulevista lapsista täytetään Esiopetushakemus. Samalla lomakkeella haetaan esioppilaan täydentävää varhaiskasvatusta, joten varhaiskasvatushakemusta ei tarvitse täyttää erikseen.

Aamu- ja iltapäivätoimintaan haetaan Wilmassa
Jos huoltajat eivät halua tai eivät voi käyttää sähköistä hakua Wilmassa, kotisivulta löytyvät lomakkeet tulee täyttää ja toimittaa päiväkotiin tai sivistystoimistoon.

Hakemukset on jätettävä 21.3.2021 mennessä.

Sivistyslautakunta

Keiteleen kunta
Laituritie 1

72600 Keitele