Vieraslajikysely ja -talkoot. Kerro missä Keiteleellä on komealupiinia ja jättipalsamia.


9.5.2023 9:30

Nilakan ympäristölautakunta järjestää kesällä 2023 vieraslajitalkoot Keiteleen, Tervon ja Vesannon kunnissa. Nilakan ympäristölautakunta teki vieraslajitalkoiden järjestämistä koskevan päätöksen 30.3.2023 (§ 18).

Vieraslajitalkoiden tavoitteena on ennaltaehkäistä haitallisten vieraslajien leviämistä ja luonnon monimuotoisuuden heikentymistä. Tämänkertaiset vieraslajitalkoot on rajattu jättipalsamin ja komealupiinin torjuntaan. Vieraslajeja ja vieraslajitalkoita koskevaa lisätietoa saa sähköisesti osoitteesta https://vieraslajit.fi/

Vieraslajitalkoiden järjestämisen alkuvaiheessa kartoitetaan kuntalaisten ja muiden osallisten mielestä keskeisimpiä kohteita vieraslajitalkoille. Kohdetta voi ehdottaa oheisella kyselyllä. Voit ehdottaa kohteeksi esimerkiksi omaa kiinteistöä tai kunnan aluetta. Kyselyssä voi ehdottaa kohteita anonyymina. Kyselyssä ei pyydetä henkilötietoja. Kohteet valikoidaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen toimesta ja talkoiden järjestämisestä sovitaan aina maanomistajan kanssa.

Vieraslajitalkoiden ajankohdat ovat:

  • Keitele 6.6.2023 klo 18
  • Tervo 7.6.2023 klo 18 ja
  • Vesanto 8.6.2023 klo 18.

Kohteita talkoille voit ehdottaa linkistä:https://forms.office.com/e/NeyqqK1rR7

Kyselyyn voi vastata 21.5.2023 saakka. Kyselyyn vastaaminen kestää noin 5 minuuttia.

Paperisia kyselylomakkeita on saatavissa kunnantoimistolta sekä kirjastoista. Palautus osoitteeseen Nilakan ympäristölautakunta, Laituritie 1 / PL 14, 72601 KEITELE
tai sähköpostitse keitele(a)keitele.fi

Kiitokset vastauksestanne ja tervetuloa talkoisiin!

Lisätietoja antaa: Elisa-Maria Heikkinen, ympäristönsuojelutarkastaja
puh. 044 7499 322, elisa-maria.heikkinen(a)tervo.fi

Tiedostot