Yksinyrittäjien avustus on nyt haettavissa


16.4.2020 9:36

Yksinyrittäjien avustuksen haku on nyt auki.

 

Yksinyrittäjät voivat hakea tukea kunnilta koronavirustilanteessa. Haku tapahtuu yrityksen sijaintikunnasta. Tuen suuruus on 2 000 euroa. Tuki myönnetään yksinyrittäjän toiminnan harjoittamisesta johtuvien menojen kattamiseen.

Täytä hakemus ePalvelussa

Toivomme hakemukset ensisijaisesti sähköisessä palvelussa. Hakemuslomake on mahdollista myös tulostaa ja palauttaa paperisena yhdessä liitteiden kanssa Keiteleen kunnanviraston postilaatikkoon (pääoven lähellä) tai postitse osoitteeseen Keiteleen kunta, Laituritie 1, PL 14, 72601 Keitele.

Hakemuksen liitteet toivotaan pdf-muotoisina:

  • Tilinpäätös 2019/viimeisin tilinpäätös TAI Veroilmoitus 2019/viimeisin veroilmoitus
  • Jäljennökset kirjanpidosta ja/tai tiliotteista sen todentamiseksi miten myynti ja kustannukset ovat kehittyneet 2020
  • Verovelkatodistus

Yksinyrittäjätuki pähkinänkuoressa

Yksinyrittäjät voivat hakea tukea yrityksen YTJ-rekisterin mukaisesta kotikunnasta. Tuen suuruus on 2 000 euroa. Yrittäjä voi hakea sekä yksinyrittäjän tukea että työttömyysturvaa. Niitä ei soviteta yhteen, eli toisen saaminen ei vaikuta toisen saamiseen tai sen määrään.

Avustuksen ehtona on

Yksinyrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet koronavirusepidemian vuoksi 16.3.2020 jälkeen. Taloudellisen tilanteen tulkitaan heikentyneen, mikäli yrityksen myyntituotot ovat laskeneet yli 30 % kulujen pystyttyä lähes samalla tasolla. Tuottoja verrataan vuoden 2019 tilinpäätökseen.

Yksinyrittäjällä katsotaan olevan edellytykset kannattavaan liiketoimintaan. Kannattavaan toimintaan arvioidaan olevan edellytykset, mikäli yritystoiminta on ollut kannattavaa vuoden 2019 tilinpäätökseen tai veroilmoitukseen perustuen. Mikäli yritystoiminta on alkanut 31.12.2019 jälkeen, on toimitettava muu luotettava selvitys (jäljennös kirjanpidosta ja tiliote).

Yksinyrittäjällä ei saa olla taloudellisissa vaikeuksissa oleva. Mikäli yksinyrittäjällä on verovelkaa, hänellä tulee olla Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi. Verovelkasuunnitelma pitää olla tehtynä ennen kuin laittaa hakemuksen.

Katso lisää: http://www.savogrow.fi/ajankohtaista/korona-paketti/yksinyrittajan_tuki

Kannattaa lukea myös TEM:n kysymykset ja vastaukset.

Lisätiedot:

Pekka Horttanainen, elinkeinoasiamies
+358 20 746 4655
Kehitysyhtiö SavoGrow Oy
Laituritie 1, 72601 Keitele

 

Tiedostot