Yksityistieavustukset kunnossapitoon ovat haettavana 31.8.2020 mennessä


29.7.2020 9:49

Kunnan avustusten jakoperusteet yksityisteiden kunnossapitoa varten vuoden 2019 kuluista

1. YLEISTÄ

Kunta avustaa vuosittain yksityisteiden kunnossapitoa talousarvioon varatun määrärahan puitteissa.  Avustukset jaetaan suhteellisina, mikäli avustustarve on suurempi kuin varattu määräraha.

2.  KUNNOSSAPITOAVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET

2.1 Avustukseen oikeutettu tie

  • Kunnan avustusta voi saada vain yksityistien sille osalle, joka palvelee pysyvää asutusta

  • yksityistielle, jolla on huomattavaa liikenteellistä merkitystä

  • yksityistien tulee olla järjestäytynyt eli tiekunta.

  • Tiekuntaa koskevat, tiedot tulee olla ajantasaiset Maanmittauslaitoksen ylläpitämässä yksityistierekisterissä ja tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä (Digiroad) (YksTL 83§)

2.2 Laskentaperiaatteet

Kunnan avustus lasketaan yksityistien keskimääräisten kunnossapitomenojen mukaan, joihin hyväksytään osakastyö siltä osin kun se ei korvaa osakkaantiemaksua.. Omavastuuosuutena vähennetään 100 metriä/ympärivuotinen asunto.

3. HAKUAJAT JA –TAPA

Palauta täytetty hakemus Keiteleen kuntaan 31.8.2020 mennessä. Avustusta haetaan kirjallisesti edellisen vuoden tilinpäätöksen mukaisiin menoihin.

Tiekunnallisten yksityisteiden on toimitettava kunnan tekniselle jaostolle
1) Hakemus
2) kopiot viimeisimmästä tiekunnan vuosikokouspöytäkirjasta ja
3) tilinpäätöstiedoista (1 -12.2019), jotka tilin/toiminnantarkastajien hyväksymät tai tiekunta on itse hyväksynyt v. 2019 tilinpäätöstiedot vuosikokouksessaan 2020.

Lisäksi kaikkien yksityisteiden on toimitettava selvitys tiessä mahdollisesti tapahtuneista muutoksista (pysyvän asutuksen määrä, pysyvän asutuksen käyttämän tien pituus (ilman ns. pihatieosuuksia), tilinumero, yhdyshenkilö).

Avustushakemus yksityistien kunnossapitoon (pdf)

Avustushakemus yksityistien kunnossapitoon (docx)

Avustushakemuksia saa myös kunnan teknisestä toimistosta.

4. KUNNAN AVUSTUKSEEN LIITTYVÄT EHDOT

Kunnan avustaman yksityistien käyttöä ei saa kieltää ulkopuolisilta.