Palkkatuki

Työttömänä työnhakijana olevan työntekijän palkkaamiseen voi olla mahdollista saada palkkatukea. Palkkatuen myöntää harkintansa mukaisesti Te-palvelut ja sen määrään ja kestoon vaikuttavat mm. työttömyyden kesto, vamman tai sairauden vaikutus työntekoon sekä työnantaja. Työnantaja voi olla yritys, yhteisö tai kunta. Työnantajan tulee hakea palkkatukea aina ennen työsuhteen alkamista. Palkkatukea voidaan myöntää esim. yritykselle jopa 50 % palkkakustannuksista, mikäli palkattava henkilö on ollut työttömänä vähintään 2v.

Palkkatuettu työsuhde on työsuhde siinä missä muutkin. Se mm. kerryttää eläkettä, siitä maksetaan tes:n mukainen palkka ja työntekijä on kaikin puolin tasaveroisessa asemassa muiden työntekijöiden kanssa.

Lisätietoja palkkatuesta löytyy Te-palveluiden sivuilta.

Palkkatuen hakemiseen ja muihin käytännön asioihin voit pyytää apua KOTELO-hankkeesta.