Keiteleläisen aloittavan yrityksen tukeminen

Keiteleen kunnanhallitus on hyväksynyt avustusmäärärahan uusien keiteleläisten yritysten tukemiseksi 1.1.2016 lukien.

Keiteleen kunnan perustettavien yritysten tukemiseen on laadittu seuraavat tukiehdot:

  •  Aloittavan yrityksen tuki ml. maatilat on enintään 1000 e/yritys
  • Tuki on tarkoitettu esim. aloittavan yrityksen markkinointikustannuksiin ja kaluston pienhankintoihin.
  • Tukea ei voi saada samoihin kustannuksiin, joihin on saatu tai haetaan tukea muulta julkiselta rahoittajalta
  • Tuki myönnetään aloittavalle pk-yritykselle. Tukea on haettava vuoden sisällä siitä, kun pk-yritys on merkitty kaupparekisteriin
  • Kunnan myöntämää tukea voidaan myöntää vain yrityksille, joiden kotipaikka on Keiteleen kunta ja joilla on toimintaa Keiteleellä. Tuen voi saada myös kun toimipaikka ja toiminta siirtyy Keiteleelle tai uusi yrittäjä aloittaa toimintansa liikkeen luovutuksen, kaupan tai sukupolvenvaihdoksen kautta.
  • Yrityksen tulee esittää tukea hakiessaan hyväksyttävä liiketoimintasuunnitelma, kaupparekisteriote sekä tuen hakemisen perusteena olevat, yrityksen perustamiseen liittyvien toteutuneiden kustannusten tositteet.
  • Tukea voi hakea ns. jatkuvalla hakumenettelyllä.
  • Tuki maksetaan kertakorvauksena kunnanjohtajan viranhaltijapäätöksellä.

 

Yhteystiedot

Emilia Savolainen

kunnanjohtaja

Sari Hyttinen

elinkeinoasiantuntija
Yritystuen maksatushakemus