Maaseutupalvelut

Keiteleen maataloustoimisto on avoinna keskiviikkoisin klo 9-15 => Varmista ja varaa etukäteen asiointiaika maataloustoimistossa maaseutupalvelujen henkilöstöltä.

Keitele kuuluu Luoteis-Savon Maaseutupalvelut -tukihallintoyksikköön. Maaseutuhallintotehtävien järjestämisestä vastaa Kiuruveden kaupunki.

Linkki sivuille: Luoteis-Savon Maaseutupalvelut, tukihallintoyksikkö

Maaseudun tukihallintoyksikön tehtävänä on maatalouden tukiasioiden hoito ja valtion viranomaistoiminta:

  • maatalouden tukijärjestelmien hallinnointiin kuntatasolla liittyvät tehtävät
  • hukkakauralain edellyttämät tehtävät
  • hirvi- ja petoeläinvahinkojen arviointi
  • maatalousyrittäjien eläkelaitoksen luopumistukijärjestelmän toteuttamiseen liittyvät viranomaistehtävät
  • muut maatalouden tukihallintoyksikölle kuuluvat tehtävät 
 
Ympäristöluvat ja ilmoitukset 

Ympäristönsuojeluviranomaisena toimii Keiteleen, Tervon ja Vesannon kuntien yhteinen Nilakan ympäristölautakunta.

Lautakunnan sivuilta ilmenevät lomakkeet ja ohjeet sekä ympäristönsuojelutarkastajan yhteystiedot ajantasaisena.