Maaseutupalvelut

Keiteleen maataloustoimisto on avoinna keskiviikkoisin klo 9-15.

Keitele kuuluu Kiuruveden ja Pielaveden kanssa Luoteis-Savon Maaseutupalvelut -tukihallintoyksikköön. Maaseutuhallintotehtävien järjestämisestä vastaa Kiuruveden kaupunki.

Maaseudun tukihallintoyksikön tehtävänä on maatalouden tukiasioiden hoito ja valtion viranomaistoiminta:

  • maatalouden tukijärjestelmien hallinnointiin kuntatasolla liittyvät tehtävät
  • hukkakauralain edellyttämät tehtävät
  • hirvi- ja petoeläinvahinkojen arviointi
  • maatalousyrittäjien eläkelaitoksen luopumistukijärjestelmän toteuttamiseen liittyvät viranomaistehtävät
  • muut maatalouden tukihallintoyksikölle kuuluvat tehtävät

Ympäristöluvat ja ilmoitukset

Ympäristönsuojelutarkastaja
puh. 044 7499 322
johanna.tuomainen@tervo.fi

Ympäristönsuojeluviranomaisena toimii Keiteleen, Tervon ja Vesannon kuntien yhteinen ympäristölautakunta.