Kunnassa avoinna
 • 24.1.2023 15:11

  Haemme hanketyöntekijää varhaiskasvatuksen Valssi-hankkeeseen ajalle 1.3.2023-31.7.2024.

  Varhaiskasvatuksen digitaalinen laadunarviointijärjestelmä Valssi sekä siihen liitettävä arviointityökalu tulee varhaiskasvatuksen käyttöön valtakunnallisesti elokuussa 2023. Hanketyöntekijän tehtävänä on Valssin käyttöönotto Keiteleen varhaiskasvatuksessa, sekä kansallisesti yhtenäisten laatukriteerien jalkauttaminen osaksi varhaiskasvatustoimijoiden omaa laatutyötä.
  https://karvi.fi/varhaiskasvatus/valssi-valssi-varhaiskasvatuksen-laadunarviointijarjestelma/

  Järjestelmän käyttöönotto edellyttää muun muassa arviointijärjestelmään ja sen taustalla oleviin laatukriteereihin tutustumista, käyttöönottoon liittyvistä vastuista ja järjestelmän käyttäjärooleista sopimista ja roolien mukaista kouluttautumista, henkilöstön itsearviointi-osaamisen vahvistamista sekä uuden laadunarviointijärjestelmän tuomista osaksi toiminnan kehittämistä.

  Hanketyöntekijä työskentelee itsenäisesti, osana varhaiskasvatuksen arkea. Hanketyöntekijän työparina on mm. Digi-hankkeen työntekijä. Työhön sisältyy lapsiryhmien toimintaan perehtyminen ja Valssin jalkauttaminen sinne.

  Tervetuloa varhaiskasvatukseen: katso https://www.youtube.com/watch?v=6SSmddNhEZg

  Kelpoisuusehtona on hankkeen tehtävään soveltuva tutkinto sekä kiinnostus varhaiskasvatuksen laatutyöhön.

  Hakemukset tulee toimittaa 6.2.2023 klo 9.00 mennessä. Hakemukset pyydämme toimittamaan sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi (työavain 496750). Haastattelut järjestetään 7.-9.2.2023 ja niihin kutsutaan erikseen.

  Vakanssia täytettäessä käytetään 6 kuukauden koeaikaa. Todistukset kelpoisuudesta ja työkokemuksesta sekä henkilöllisyydestä tulee esittää haastattelussa. Valitun on ennen valinnan vahvistamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus sekä esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä) mukainen rikosrekisteriote viimeistään 30 päivän kuluttua valitsemispäätöksen tiedoksisaannista.

  Kunnassamme on avoinna myös varhaiskasvatusjohtajan vakanssi (työavain 496531).
  Alueen muuhun työpaikkatarjontaan pääset tutustumaan SavoGrown Savon Villi Länsi sivustolta https://savonvillilansi.fi/tyopaikat

 • 24.1.2023 14:11

  Kiinnostaako sinua pienen kotikunnan varhaiskasvatuksen ilot ja haasteet? Oletko varhaiskasvatuksen osaaja, lämmin, lempeä ja ratkaisukeskeinen? Jos vähintään kaksi osui, soita Villelle ja kysy lisää!

  Haemme Keiteleelle varhaiskasvatusjohtajaa; tehtävään sisältyy päiväkoti Ankkurinapin johtajan tehtävät. Tehtävä painottuu pedagogiseen johtamiseen, joten virkasuhde määräytyy OVTES:n mukaan. Voit esittää palkkatoiveen.

  Vakanssi täytetään 1.3.2023 alkaen toistaiseksi.

  Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on varhaiskasvatuslain (540/2018) päiväkodin johtajaa koskevien säännösten mukainen kelpoisuus siirtymäsäännöksineen.

  Keitele kotikuntana tarjoaa helpon arjen ja parhaat palvelut, katso kuvaa Top Keitele!
  Tervetuloa varhaiskasvatukseen: katso https://www.youtube.com/watch?v=6SSmddNhEZg

  Hakemukset tulee toimittaa 6.2.2023 klo 9 mennessä. Hakemukset pyydämme toimittamaan sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi (työavain 496531). Haastattelut järjestetään 7.-8.2.2023 ja niihin kutsutaan erikseen.

  Vakanssia täytettäessä käytetään 6 kuukauden koeaikaa. Todistukset kelpoisuudesta ja työkokemuksesta sekä henkilöllisyydestä tulee esittää mahdollisessa haastattelutilanteessa. Valitun on ennen valinnan vahvistamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus sekä esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä) mukainen rikosrekisteriote viimeistään 30 päivän kuluttua valitsemispäätöksen tiedoksisaannista.

  Kunnassamme on avoinna myös hanketyöntekijän määräaikainen tehtävä varhaiskasvatuksen Valssi-hankkeeseen (työavain 496750).
  Alueen muuhun työpaikkatarjontaan pääset tutustumaan SavoGrown Savon Villi Länsi sivustolta https://savonvillilansi.fi/tyopaikat