Kunnassa avoinna
 • 18.6.2021 11:15

  Onko Sinulla

  1. Halua työskennellä innokkaiden ohjauksen ammattilaisverkoston jäsenten kanssa Savossa kehittämässä perusopetuksen ohjausta?
  2. Opetusalan ylempi korkeakoulututkinto tai jopa opinto-ohjaajan kelpoisuus?
  3. Osaamista toimia verkostoissa ja koordinoida osaavan tiimin toimintaa?

  Jos on, meiltä löytyy määräaikainen ohjaushankkeen koordinaattorin tehtävä lukuvuodeksi 2021-2022. VAIHTOEHTOISESTI tehtävä voidaan täyttää osa-aikaisesti ajalle 1.8.2021-31.12.2022. Eduksi katsotaan hyvät vuorovaikutus-, yhteistyö- ja digitaidot sekä aiempi kokemus hankkeen vetämisestä.

  Kehitysyhtiö SavoGrow Oy on elinkeino- ja elinvoimayhtiön alue, johon kuuluvat Keiteleen, Pielaveden, Rautalammin, Suonenjoen, Tervon ja Vesannon kunnat.

  Edellä mainitut ns. SavoGrown kunnat palkkaavat yhdessä koordinaattorin ja resursoivat perusopetuksen ohjauksen toimijat verkostoon. Verkosto toteuttaa yhdessä koordinaattorin kanssa kehittämistoimet alueella ja kaikki alueen toisen asteen oppilaitokset ovat sitoutuneet yhteistyöhön. Ohjauksen haasteista, suunnitelluista kehittämistoimista, jo tehdystä työstä ja keksityistä ideoista löydät lisää tietoa hankehakemuksestamme Ohjauksella Omalle Polulle (https://peda.net/id/bfc6e6785cb). Olemme aloittaneet esimerkiksi TET-tuotteistamisen ja tavoitteena on alueellinen TUVA-toiminta.

  Keiteleen kunta toimii hankkeen vastuukuntana ja koordinaattorin työnantajana. Lisää tietoa paikastamme saat Pohjos-Savon TE-liven YouTube-tallenteesta to 29.4.2021 klo 11.00. Tai soita Villelle!

  Hakemukset tulee toimittaa 28.6.2021 klo 9 mennessä sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi (työavain 372013). Haastattelut tehtävään järjestetään etänä 28.-29.6.2021 ja niihin kutsutaan erikseen.

  Vakanssia täytettäessä käytetään 6 kuukauden koeaikaa. Todistukset kelpoisuudesta ja työkokemuksesta sekä henkilöllisyydestä tulee esittää mahdollisessa haastattelutilanteessa. Valitun on ennen valinnan vahvistamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus sekä esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä) mukainen rikosrekisteriote viimeistään 30 päivän kuluttua valitsemispäätöksen tiedoksisaannista.

 • 11.6.2021 11:06

  Nilakan yhtenäiskoulu on inklusiivinen lähikoulu kaikille Keiteleen kunnan lapsille. Haluamme edelleen kehittää toimintaamme ja haemme joukkoomme uusia asiantuntijoita sekä korvaajaa poislähtevän tilalle.

  Miksi Sinun kannattaa hakea meille töihin? Koulumme henkilöstön vastauksia löydät täältä https://www.youtube.com/watch?v=7Cv4aviQnLE.

  Käytämme ympäröivää luontoa oppimisympäristönä ja siitä on esimerkkinä Metsäeskari ja Puupolku katso https://www.youtube.com/watch?v=rTCihlZJHak&feature=youtu.be ja https://peda.net/id/93dcae7a9c5.

  Nilakan yhtenäiskoulussa on haettavana TUNTIOPETTAJAN vakanssi SIV 30 (kotitalous ja luokanopettajuus). Tehtävään kuuluu tulevana lukuvuonna 5. luokan vastuuopettajuus. Koulussamme vastuuopettajuudesta on TVA-korvaus joka on yläkoulun luokanvalvojan korvauksen tasoinen.

  Vakanssia täytettäessä edellytämme kelpoisuusasetuksen 986 mukaista kelpoisuutta. Tuntiopettajan pätevyysvaatimuksena on kotitalousopettajan ja luokanopettajan pätevyys .

  Vakanssi täytetään 1.8.2021 alkaen toistaiseksi. Palkkaus määräytyy OVTES:n mukaan.

  Hakemukset tulee toimittaa 28.6.2021 klo 9 mennessä. Hakemukset pyydämme toimittamaan sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi (työavain 370055). Haastattelut tehtävään järjestetään 28.-29.6.2021 etäyhteydellä ja niihin kutsutaan erikseen.

  Vakanssia täytettäessä käytetään 6 kuukauden koeaikaa. Todistukset kelpoisuudesta ja työkokemuksesta sekä henkilöllisyydestä tulee esittää mahdollisessa haastattelutilanteessa. Valitun on ennen valinnan vahvistamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus sekä esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä) mukainen rikosrekisteriote viimeistään 30 päivän kuluttua valitsemispäätöksen tiedoksisaannista.

  Huom: kunnassamme tulee avoimeksi myös liikuntapalveluvastaavan tehtävä.