Kunnassa avoinna
 • 24.5.2022 21:30

  Keiteleen kunnassa on haettavana vastaavan sairaanhoitajan vakituinen virka. Haku päättyy 8.6.2022 kello 15:00 mennessä.

  Tule osaksi huipputiimiä! Saat tukea työllesi esihenkilöltäsi sekä ammattitaitoisilta ja avuliailta työntekijöiltämme. Vastaavan sairaanhoitajan tehtävät kunnassa ovat monipuolisia ja mielenkiintoisia. Vastaavan sairaanhoitajan lähitiimi koostuu iäkkäiden palveluiden palveluvastaavista ja sairaanhoitajista. Lähiesihenkilönä toimii perusturvajohtaja.

  Vastaavan sairaanhoitajan tehtäviin sisältyy lähiesihenkilön tehtäviä, tulosvastuu kotisairaanhoidon kokonaisuudesta, kotihoidon ja asumisyksiköiden lääkehoidon vastuuhenkilön tehtävät, lääkehoidon toteuttamiseen osallistuvan henkilöstön osaamisen varmistaminen ja osaamisen seuranta, palvelutarpeen arviointi, kliininen hoitotyö ja hoitotyön kehittäminen.

  Kelpoisuusehtona virkaan on sairaanhoitajan ammattikorkeakoulututkinto tai aiempi opistotason tutkinto. Tehtävässä edellytetään terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain (559/1994) mukaista laillistusta Suomessa. Arvostamme kokemusta johtamistehtävistä. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää organisointikykyä, joustavuutta sekä hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Oman auton käyttömahdollisuus on välttämätön työtehtävien vuoksi.

  Virkaan valitun on ennen valinnan vahvistamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Viran täyttämisessä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

  Hakijat valitaan haastatteluun sähköisen hakemuksen perusteella. Haastattelussa tarkastetaan opinto- ja työtodistukset.

 • 24.11.2021 15:00

  Oletko sinä haasteellisesta ja monipuolisesta hoivatyöstä kiinnostunut lähihoitaja, jolle asiakkaan hyvinvointi on sydämen asia?
  Etsimme reippaita ja positiivisia lähihoitajia iäkkäiden palveluihin eri mittaisiin sijaisuuksiin kotihoitoon ja ympärivuorokautiseen asumispalveluun.

  Iäkkäiden palveluissa lähihoitajat työskentelevät moniammatillisessa työyhteisössä. Työhön kuuluu asiakkaiden hoivan/hoidon lisäksi toimintakyvyn tukemista, hoidon suunnittelua ja arviointia. Työ on itsenäistä, monipuolista ja tiimin tuella tapahtuvaa.

  Tarjoamme
  - innovatiivisen ja joustavan työtiimin
  - mahdollisuuden hyödyntää taitojasi moniammatillisessa työympäristössä
  - mahdollisuuden kehittyä työssäsi
  - kattavan perehdytyksen ennen työsuhteen alkua

  Arvostamme
  - innostunutta ja sitoutunutta asennetta työhön
  - asiakaslähtöisyyttä, hyviä sosiaalisia taitoja sekä iloista ja reipasta työasennetta
  - kokemusta/osaamista vanhustyöstä

  Odotamme
  - joustavuutta ja muutosvalmiutta
  - työn kehittämishalukkuutta

  Edellytämme
  - lähihoitajan tutkintoa ja rekisteröitymistä Valviran ylläpitämään sosiaalihuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin
  - huomioimme myös opintojen loppuvaiheessa olevat opiskelijat
  -mahdollisuutta tehdä vuorotyötä (jaksotyö).

  Sinulla on lähihoitajatutkinnon lisäksi suoritettuna LOVe-lääkehoitotentit (mahdollistamme tenttien suorittamisen työsuhteen alussa) ja tartuntatautilain mukainen rokotussuoja. Huomioimme myös opintojen loppuvaiheessa olevat lähihoitajaopiskelijat, joille mahdollistamme rajoitetun lääkeluvan suorittamisen.

  Alkuperäiset todistukset kelpoisuudesta ja työkokemuksesta tulee esittää mahdollisessa haastattelutilaisuudessa, jonne kutsutaan erikseen. Tehtävään valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

  Hakemukset pyydetään lähettämään Kuntareryn kautta, työavain 397647.