Kunnassa avoinna
 • 21.9.2022 14:43

  Keiteleen kunta hakee varhaiskasvatuksen opettajaa 3-vuotiaiden ryhmään ajalle 10.10.2022 - 31.12.2023

  KOULUTUS: Varhaiskasvatuslain 240/2018 26 §:n mukainen vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy varhaiskasvatuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot, joista voidaan säätää tarkemmin valtioneuvoston asetuksella, tai jota on täydennetty mainituilla opinnoilla. Lisäksi kelpoisuusehdot täyttävät varhaiskasvatuslain 540/2018 henkilöstöä koskevan siirtymäsäännöksen mukaiset hakijat, esiopetuskelpoisuus. Huomioimme kuitenkin muunkin ammattilaiset (esim. luokanopettaja tai lastenhoitaja), jos Sinulla on kokemusta ko. ikäisistä lapsista ja haluat ottaa haasteen vastaan.

  PALKKAUS OVTES:n mukaan.

  Hakemukset tulee toimittaa 5.10.2022 klo 9.00 mennessä. Hakemukset pyydämme toimittamaan sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi (työavain 470288). Mahdollinen haastattelu tehtävään järjestetään 6.10.2022 ja sinne kutsutaan erikseen.

  Vakanssia täytettäessä käytetään 6 kuukauden koeaikaa. Todistukset kelpoisuudesta ja työkokemuksesta sekä henkilöllisyydestä tulee esittää haastattelussa. Valitun on ennen valinnan vahvistamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus sekä esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä) mukainen rikosrekisteriote viimeistään 30 päivän kuluttua valitsemispäätöksen tiedoksisaannista.

 • 19.9.2022 12:00

  Etsimme lähihoitajaa vakituiseen toimeen iäkkäiden tehostettuun asumispalveluun.
  Tule siis meidän työkaveriksi!

  Iäkkäiden asumispalvelussa lähihoitajat työskentelevät moniammatillisessa työyhteisössä. Meillä töitä tehdään yhdessä kaveria auttaen. Työhön kuuluu asiakkaiden hoivan/hoidon lisäksi toimintakyvyn tukemista, hoidon suunnittelua ja arviointia sekä mielekkään arjen mahdollistamista. Työ on tiimin tuella tapahtuvaa vuorotyötä. Sinulla on mahdollisuus kehittää ammattitaitoasi oman osaamisen ja mielenkiinnon mukaan. Huomioimme joustavasti ergonomisen työvuorosuunnittelun jokaisen elämäntilanteeseen sopivaksi, jotta vapaa-ajan ja työn yhdistäminen on sujuvaa. Käytössämme on e -passi.

  Vakituiseen toimeen valittavalta edellytämme sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa ja rekisteröitymistä Valviran ylläpitämään sosiaalihuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin, huomioimme myös opintojen loppuvaiheessa olevat hakijat. Sinulla on tutkinnon lisäksi suoritettuna LOVe-lääkehoitotentit (mahdollistamme tenttien suorittamisen työsuhteen alussa) ja tartuntatautilain mukainen rokotussuoja.

  Tehostetun palveluasumisen pienet yksiköt (3) ovat kodinomaisia, jossa asiakkaan saama hoito ja ohjaus on laadukasta sekä asiakkaan toimintakykyä ja itsemääräämisoikeutta kunnioittavaa. Meillä arvokas vanhuus on sydämen asia.

  Hakuaika päättyy 6.10.2022 ja haastattelut järjestetään 12.10.2022 johon hakijat kutsutaan erikseen. Alkuperäiset todistukset kelpoisuudesta ja työkokemuksesta tulee esittää mahdollisessa haastattelutilaisuudessa. Tehtävään valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Toimessa noudatetaan 6 kk:n koeaikaa.


  Hakemukset pyydetään lähettämään Kuntareryn kautta, työavain 469552

 • 24.11.2021 15:00

  Oletko sinä itsenäisestä ja monipuolisesta hoivatyöstä kiinnostunut lähihoitaja, jolle asiakkaan hyvinvointi on sydämen asia?
  Etsimme reippaita ja positiivisia lähihoitajia iäkkäiden palveluihin eri mittaisiin sijaisuuksiin kotihoitoon ja ympärivuorokautiseen asumispalveluun.

  Iäkkäiden palveluissa lähihoitajat työskentelevät moniammatillisessa työyhteisössä. Työhön kuuluu asiakkaiden hoivan/hoidon lisäksi toimintakyvyn tukemista, hoidon suunnittelua ja arviointia. Työ on itsenäistä, monipuolista ja tiimin tuella tapahtuvaa.

  Tarjoamme
  - innovatiivisen ja joustavan työtiimin
  - mahdollisuuden hyödyntää taitojasi moniammatillisessa työympäristössä
  - mahdollisuuden kehittyä työssäsi
  - kattavan perehdytyksen
  - joustavan työvuorosuunnitelun oman elämäntilanteesi mukaan

  Arvostamme
  - innostunutta ja sitoutunutta asennetta työhön
  - asiakaslähtöisyyttä, hyviä sosiaalisia taitoja sekä iloista ja reipasta työasennetta
  - kokemusta/osaamista vanhustyöstä

  Odotamme
  - joustavuutta ja muutosvalmiutta
  - työn kehittämishalukkuutta

  Edellytämme
  - lähihoitajan tutkintoa ja rekisteröitymistä Valviran ylläpitämään sosiaalihuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin
  - huomioimme myös opintojen loppuvaiheessa olevat opiskelijat
  -mahdollisuutta tehdä vuorotyötä (jaksotyö).

  Sinulla on lähihoitajatutkinnon lisäksi suoritettuna LOVe-lääkehoitotentit (mahdollistamme tenttien suorittamisen työsuhteen alussa) ja tartuntatautilain mukainen rokotussuoja. Huomioimme myös opintojen loppuvaiheessa olevat lähihoitajaopiskelijat, joille mahdollistamme rajoitetun lääkeluvan suorittamisen.

  Alkuperäiset todistukset kelpoisuudesta ja työkokemuksesta tulee esittää mahdollisessa haastattelutilaisuudessa, jonne kutsutaan erikseen. Tehtävään valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

  Hakemukset pyydetään lähettämään Kuntareryn kautta, työavain 397647.