Kesätyöt nuorille

Ensi kesänä on tarkoitus työllistää kaikki vuosina 2005-2008 syntyneet keiteleläiset nuoret.

Myös yritys, yhdistys tai yksityinen henkilö voi työllistää nuoren kolmen viikon ajaksi. Kunta myöntää tähän tukea 430 euroa. Nyt vain miettimään, voisinko olla nuoren työllistäjä!

Haku kesätöihin ja ilmoittautuminen työnantajaksi tulee tehdä 15.4.2024 mennessä. Määräajan jälkeen saapunutta hakemusta ei huomioida.

Haku kesätöihin tapahtuu ilmoittautumislomakkeella (sähköinen lomake myös alla linkeissä). Paperisia lomakkeita on saatavilla Nilakan yhtenäiskoululta ja kunnantoimistolta. 

Nuoren työllistäjä! Ilmoittaudu työnantajaksi sähköisellä lomakkeella. 

KESÄTYÖT JÄRJESTETÄÄN SEURAAVILLA EHDOILLA:

IKÄ            01.01.2005 – 31.12.2008 syntyneet ja joiden kotikunta on 31.12.2023 ollut Keitele tai maahanmuuttajataustainen, Keiteleellä asuva nuori.

Työaika on kolme viikkoa ja 30 tuntia viikossa. Työnantajan kanssa voi sopia myös pidemmästä työjaksosta, mutta tällöin työnantajalla ei ole mahdollisuutta saada kunnalta korvausta ylittävältä ajalta.

 PALKKA     6,00 € / tunti

 Työsuhde olisi pääsääntöisesti nuorten ja yrityksen välinen, jolloin yritys maksaa palkan sekä sosiaalikulut. Kunta maksaa työsuhteen jälkeen korvauksen työnantajalle. Yrityksen tai vastaavan kustannukset ovat 200 €.

Työsuhde voi olla myös nuoren ja kunnan välinen, jolloin kunta maksaa palkan ja perii korvauksen työnantajalta (lähinnä yksityiseltä).

 Sinun kannattaa käydä henkilökohtaisesti kysymässä kesätyöpaikkaa työnantajilta ja jos onnistaa, niin voit sopia alustavasti töiden aloittamisesta.

Yhteyshenkilö:

Hallintojohtaja Airi Kinnunen airi.kinnunen@keitele.fi p. 0400 969 584

Ohjeet ja tulostettavat lomakkeet
Yhteystiedot

Airi Kinnunen

hallintojohtaja