Kesätyöt nuorille

NUORTEN TYÖLLISTÄMINEN KESÄLLÄ 2021.

 Nyt myös sähköiset hakulomakkeet - kts. sivun alareuna.

Keiteleen kunta pyrkii työllistämään kaikki keiteleläiset nuoret, jotka ovat syntyneet 01.01.2002 – 31.12.2005 ja joiden kotikunta on 31.12.2020 ollut Keitele. Työllistäminen voi tapahtua keiteleläisten yritysten, maatilojen, yksityishenkilöiden tai kunnan toimesta. Työllistämisjakso on kolme viikkoa (yht. 90 h). Yrityksen tai vastaavan kustannukset ovat 200 €.

 Ilmoittautuminen kesätyöhön tapahtuu ilmoittautumislomakkeella, joka on ohessa tiedostona, saatavana kunnantoimistosta sekä Nilakan yhtenäiskoululta.

 Osalle keiteleläisille edellisenä kesänä työllistäneille yrityksille lähetetään kirje, jossa pyydetään ilmoittamaan halukkuudestaan nuorten työllistä­miseen. Ne yritykset, jotka eivät saa kirjettä ja ilmoituslomaketta, samoinkuin yksityiset, voivat puhelimitse ilmoittautua yhteispalvelutoimistoon 4.5.2021 mennessä, puh. 017 273 100.

 Nuorten tulee palauttaa hakemuksensa 4.5.2021 mennessä. Määräajan jälkeen saapunutta hakemusta ei huomioida.

KESÄTYÖT JÄRJESTETÄÄN SEURAAVILLA EHDOILLA:

IKÄ            01.01.2002 – 31.12.2005 syntyneet

Työaika on kolme viikkoa ja 30 tuntia viikossa. Työnantajan kanssa voi sopia myös pidemmästä työjaksosta, mutta tällöin työnantajalla ei ole mahdollisuutta saada kunnalta korvausta ylittävältä ajalta.

 PALKKA     5,50 € / tunti

 Työsuhde olisi pääsääntöisesti nuorten ja yrityksen välinen, jolloin yritys maksaa palkan sekä sosiaalikulut. Kunta maksaa työsuhteen jälkeen korvauksen työnantajalle.

Työsuhde voi olla myös nuoren ja kunnan välinen, jolloin kunta maksaa palkan ja perii korvauksen työnantajalta (lähinnä yksityiseltä).

 Sinun kannattaa käydä henkilökohtaisesti kysymässä kesätyöpaikkaa työnantajilta ja jos onnistaa, niin voit sopia alustavasti töiden aloittamisesta.

Yhteyshenkilö:

Hallintojohtaja Airi Kinnunen airi.kinnunen@keitele.fi p. 0400 969 584

Sähköiset hakulomakkeet:

Kesätyölomake työnantaja 

Kesätyölomake työntekijä

Ohjeet ja lomakkeet / Kesätyöt