Kunnassa avoinna
 • 20.4.2021 16:05

  Onko Sinulla

  1. Halua työskennellä innokkaiden ohjauksen ammattilaisverkoston jäsenten kanssa Savossa kehittämässä perusopetuksen ohjausta?
  2. Opetusalan ylempi korkeakoulututkinto tai jopa opinto-ohjaajan kelpoisuus?
  3. Osaamista toimia verkostoissa ja koordinoida osaavan tiimin toimintaa?

  Jos on, meiltä löytyy määräaikainen ohjaushankkeen koordinaattorin tehtävä lukuvuodeksi 2021-2022. Eduksi katsotaan hyvät vuorovaikutus-, yhteistyö- ja digitaidot sekä aiempi kokemus hankkeen vetämisestä.

  Kehitysyhtiö SavoGrow Oy on elinkeino- ja elinvoimayhtiön alue, johon kuuluvat Keiteleen, Pielaveden, Rautalammin, Suonenjoen, Tervon ja Vesannon kunnat.

  Edellä mainitut ns. SavoGrown kunnat palkkaavat yhdessä koordinaattorin ja resursoivat perusopetuksen ohjauksen toimijat verkostoon. Verkosto toteuttaa yhdessä koordinaattorin kanssa kehittämistoimet alueella ja kaikki alueen toisen asteen oppilaitokset ovat sitoutuneet yhteistyöhön. Ohjauksen haasteista, suunnitelluista kehittämistoimista, jo tehdystä työstä ja keksityistä ideoista löydät lisää tietoa hankehakemuksestamme Ohjauksella Omalle Polulle (https://peda.net/id/bfc6e6785cb). Olemme aloittaneet esimerkiksi TET-tuotteistamisen ja tavoitteena on alueellinen TUVA-toiminta.

  Keiteleen kunta toimii hankkeen vastuukuntana ja koordinaattorin työnantajana. Lisää tietoa paikastamme saat TE-livessä to 29.4.2021 klo 11.00. Suorana lähetystä voi seurata ja omia kysymyksiä esittää chatissa osoitteessa te-live.fi/live, Pohjois-Savon TE-palveluiden Facebook-sivuilla tai YouTube-kanavalla, anonyymisti kysyminen onnistuu TE-liven nettisivuilla. Lähetyksestä jää myös tallenne Pohjois-Savon TE-palveluiden YouTube -kanavalle. Tai soita Villelle!

  Hakemukset tulee toimittaa 10.5.2021 klo 9 mennessä sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi (työavain 355683). Haastattelut tehtävään järjestetään etänä 17.-18.5.2021 klo 15 jälkeen ja niihin kutsutaan erikseen.

  Vakanssia täytettäessä käytetään 6 kuukauden koeaikaa. Todistukset kelpoisuudesta ja työkokemuksesta sekä henkilöllisyydestä tulee esittää mahdollisessa haastattelutilanteessa. Valitun on ennen valinnan vahvistamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus sekä esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä) mukainen rikosrekisteriote viimeistään 30 päivän kuluttua valitsemispäätöksen tiedoksisaannista.

 • 20.4.2021 16:02

  Nilakan yhtenäiskoulu on inklusiivinen lähikoulu kaikille Keiteleen kunnan lapsille. Haluamme edelleen kehittää toimintaamme ja haemme joukkoomme uusia asiantuntijoita sekä korvaajia poislähtevien tilalle.

  Miksi Sinun kannattaa hakea meille töihin? Koulumme henkilöstön vastauksia löydät täältä https://www.youtube.com/watch?v=7Cv4aviQnLE.

  Käytämme ympäröivää luontoa oppimisympäristönä; tällä hetkellä kehitämme yhdessä varhaiskasvatuksen kanssa puupolkua oppimisympäristöksi (https://peda.net/id/93dcae7a9c5).

  Nilakan yhtenäiskoulussa on haettavana TUNTIOPETTAJAN SIV 23 (MA, FY, KE) virka.

  Vakanssia täytettäessä edellytämme kelpoisuusasetuksen 986 mukaista kelpoisuutta. Tuntiopettajan pätevyysvaatimuksena on fysiikan, kemian ja matematiikan aineenopettajan kelpoisuus, ja eduksi voidaan katsoa luokanopettajan pätevyys. Palkkaus määräytyy OVTES:n mukaan.

  Lisää tietoa paikastamme saat TE-livessä to 29.4.2021 klo 11.00. Suorana lähetystä voi seurata ja omia kysymyksiä esittää chatissa osoitteessa te-live.fi/live, Pohjois-Savon TE-palveluiden Facebook-sivuilla tai YouTube-kanavalla, anonyymisti kysyminen onnistuu TE-liven nettisivuilla. Lähetyksestä jää myös tallenne Pohjois-Savon TE-palveluiden YouTube -kanavalle. Tai soita Villelle!

  Hakemukset tulee toimittaa 12.5.2021 klo 9 mennessä sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi (työavain 356561). Haastattelut tehtävään järjestetään etänä 17. ja 18.5.2021 klo 15 jälkeen ja niihin kutsutaan erikseen.

  Vakanssia täytettäessä käytetään 6 kuukauden koeaikaa. Todistukset kelpoisuudesta ja työkokemuksesta sekä henkilöllisyydestä tulee esittää mahdollisessa haastattelutilanteessa. Valitun on ennen valinnan vahvistamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus sekä esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä) mukainen rikosrekisteriote viimeistään 30 päivän kuluttua valitsemispäätöksen tiedoksisaannista.