Kunnassa avoinna
 • 14.12.2020 16:06

  Keiteleen kunta kehittää kuntakeskuksen läheisyyteen Puupolkua

  KEITELEEN PUUPOLKU on keiteleläisten lasten/nuorten opinpolku jossa jaetaan tietoa metsästä, puusta, puurakentamisen mahdollisuuksista, alueen ammateista ja yrityksistä aina varhaiskasvatuksesta lähtien. Samalla Puupolku palvelee kuntalaista ja matkailijaa virkistys- sekä liikuntapaikkana.

  Puupolku antaa vastauksia ja herättää kysymyksiä ajankohtaisiin ilmasto-, ympäristö- ja metsätalouskeskusteluihin. Puupolkuprojektissa tehdään tiivistä yhteistyötä oppilaitosten, yritysten ja yhteisöjen kanssa. Varhaiskasvatuksessa Puupolku näkyy esimerkiksi tutustumisena metsään, ympäristöön ja leikin kautta puualan ammatteihin. Perusopetuksessa Puupolku näkyy esimerkiksi valinnaisaineena, oppimisympäristönä ja TET-tuotteistamisena.

  Laajempana tavoitteena on tehdä alueen puu- ja metsäalan yritykset sekä heidän työpaikkansa tutuksi lapsille ja nuorille. Toiminnalla pyritään pitkällä aikavälillä saamaan osallistujille näköaloja monipuolisiin puu-ja metsäalan ammatteihin ja sitä kautta turvata alueen yritysten osaavan työvoiman saanti.

  Jokainen Puupolun kulkija saa elämyksiä ja kokemuksia sekä tietoa puun menneisyydestä, nykyisyydestä ja tulevaisuudesta.

  Seuraavalla videolla kunnanjohtaja Juha-Pekka Rusanen kertoo Puupolusta:
  https://youtu.be/9fwVjAN8gFc

  Haemme opinnäytetyön tekijää seuraavaan konkreettisen Puupolun osa-alueeseen:
  AR-kierroksen sisältötuotanto (lisätty todellisuus) ja sisällön asiantuntijuus. Kierroksen lokaatiot voisivat sisältää esimerkiksi seuraavia aiheita:
  - puulajit
  - metsäekosysteemi ja metsätyypit
  - hiilijalanjälki ja metsä hiilinieluna
  - metsän monimuotoisuus
  - metsänhoito
  - puu raaka-aineena ja puutuotteet hiilivarastona
  - metsä ja puu työllistäjänä sekä puuteollisuus
  - metsä- ja biotalous
  - ekosysteemipalvelut
  - puutaide ja puutuotteet
  Ja kaikkien näiden tulevaisuuden näkymät.

  Tukena työskentelylle on keväällä 2021 valmistuva Keitele Koukku AR-kierros -pilottihanke.

  MITEN mukaan?
  Täytä hakemus Kuntarekryssä (työavain 326588) 18.1.2021 klo 9 mennessä.
  MIKSI mukaan?
  Aiheet ovat lähellä arkea sekä meidän mielestämme kiinnostavia ja tärkeitä.
  Suurin osa hommista voidaan tehdä ajasta ja paikasta riippumatta; toki työpisteen mahdollisuus Keiteleeltä löytyy myös.
  Kumppaneita tulee koko ajan lisää, joten mahdollisuutesi verkottua sekä käyttää omia verkostojasi tulevat olemaan monipuoliset.
  Kun meitä ja Sinua kiinnostava kokonaisuus on löytynyt ja sitoudut siihen, voimme tarjota myös 1-3 kuukauden "kesätyö"-mahdollisuuden.

  Niin - ja pääset mukaan tekemään jotain suurta!