Avoimet työpaikat
Kunnassa avoinna
 • 14.6.2018 12:00

  Nilakan yhtenäiskoulu on inklusiivinen lähikoulu kaikille Keiteleen kunnan lapsille.

  Nilakan yhtenäiskoulussa on haettavana määräaikainen luokanopettajan vakanssi (SIV 04) ajalle 1.8.2018-31.7.2019.

  Vakanssia täytettäessä edellytämme kelpoisuusasetuksen 986 mukaista kelpoisuutta. Tehtävän pätevyysvaatimuksena on luokanopettajan pätevyys. Lisäksi hakijan eduksi voidaan katsoa myös pätevyys tai osaaminen musiikissa, uskonnossa tai kuvataiteessa.

  Palkkaus määräytyy OVTES:n mukaan. Virkasuhteessa noudatamme 6 kuukauden koeaikaa.

  Hakemukset tulee toimittaa 12.7.2018 klo 12 mennessä. Hakemukset pyydämme toimittamaan sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi (työavain 188082). Haastattelut järjestetään 16.7.2018. Haastatteluun kutsutaan erikseen.

  Todistukset kelpoisuudesta ja työkokemuksesta sekä henkilöllisyydestä tulee esittää mahdollisessa haastattelutilaisuudessa. Valitun on ennen vaalin vahvistamista viimeistään 30 päivän kuluttua valitsemispäätöksen tiedoksisaannista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä) mukainen rikosrekisteriote.

  Koulussamme on haettavana myös tsemppiohjaajan määräaikainen tehtävä (työavain 188133) 1.8.2018-2.6.2019. Lisäksi mahdollisesti on tulossa avoimeksi 29.7.2018 erityisopettajan (työavain 188127) opintovapaan sijaisuus 1.8.2018-31.7.2020. Kysy lisää!

 • 14.6.2018 12:00

  Nilakan yhtenäiskoulu on inklusiivinen lähikoulu kaikille Keiteleen kunnan lapsille.

  Haemme HYVÄÄ TYYPPIÄ määräaikaiseen "Tsemppiohjaaja"-kokeiluun (Vakanssi SIV 50 Koulunkäynninohjaaja). Tsemppiohjaaja työskentelisi koulupäivän aikana esim. kahden opetusryhmän mukana ja olisi rinnalla kulkijana oppilaille, joilla on kasvamisessa tai opiskelussa haastava tilanne.
  Koulupäivän ulkopuolella työaikaa käytettäisiin Aamu- ja iltapäivätoiminnassa vastaavaan tarkoitukseen mutta esi- 2. luokan oppilaiden hyväksi. Tarvittaessa tsemppiohjaajalla voi olla työtehtäviä koulupäivän jälkeen oppilaan kotona tai muussa koulun ulkopuolisessa tilassa.
  Tsemppiohjaajan toiminta perustuu vahvuuspedagogiikkaan, tiiviiseen yhteistyöhön perheiden, oppilashuollon ja opetushenkilöstön kanssa, aktiivisen ja toiminnallisen koulupäivän rakentamiseen ja joustavan perusopetuksen käytänteisiin.

  Haettavan henkilön pätevyysvaatimusta ei määritellä, mutta esimerkiksi sopivia ja riittäviä koulutuksia voisivat olla nuoriso- tai liikunnanohjaaja, yhteisöpedagogi, sosionomi, koulunkäynninohjaaja tai lähihoitaja. Koulutusta merkittävämpiä tekijöitä ovat henkilön kokemus, osaaminen, vuorovaikutustaidot ja innovatiivisuus, johon rekrytointipäätös tulee perustua.

  Haastattelut tehtävään järjestetään maanantaina 16.7.2018 ja niihin kutsutaan erikseen.

  Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Työsuhteessa noudatamme viiden kuukauden koeaikaa.

  Hakemukset tulee toimittaa 12.7.2018 klo 12 mennessä. Hakemukset pyydämme toimittamaan sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi (työavain 188133).

  Todistukset kelpoisuudesta ja työkokemuksesta sekä henkilötodistus tulee esittää mahdollisessa haastattelutilaisuudessa. Valitun on ennen vaalin vahvistamista viimeistään 30 päivän kuluttua valitsemispäätöksen tiedoksisaannista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä) mukainen rikosrekisteriote.

  Koulussamme on haettavana myös luokanopettajan määräaikainen tehtävä (työavain 188082) 1.8.2018-31.7.2019. Lisäksi mahdollisesti on tulossa avoimeksi 29.7.2018 erityisopettajan (työavain 188127) opintovapaan sijaisuus 1.8.2018-31.7.2020. Kysy lisää!

Yhteystiedot