Avoimet työpaikat

 

     
     
   

 

Kunnassa avoinna
 • 9.8.2018 9:00

  Keitele on onnellisten ihmisten mutkaton kotikunta. Vireän teollisuuden ja palkitun luovuuden gallialainen kylämme sijaitsee Pohjois-Savossa, oikeastaan keskellä kaikkea.

  Etsimme huipputyyppiä vahvistamaan teknisen toimen joukkuetta ja julistamme uudelleen haettavaksi

  RAKENNUSTARKASTAJAN VIRAN

  Virantoimitukseen kuuluvat maankäyttö- ja rakennuslain 21 §:n mukaisten velvollisuuksien lisäksi mm. rakennusre-kisterin päivittäminen.

  Odotamme sinulta vankan ammattitaidon lisäksi hyvää tietoteknistä osaamista ja sujuvaa yhteistyötä eri toimijoiden kanssa.

  Tarjoamme hyvän työyhteisön, jossa henkilökunta on motivoitunutta ja ammattitaitoista.

  Rakennustarkastajan pätevyysvaatimuksena on maankäyttö- ja rakennusasetuksen (895/1999) 4.3 §:n mukainen pätevyys tai maankäyttö- ja rakennusasetuksen 108 §:n siirtymäsäännöksen mukainen pätevyys.

  Palvelussuhteen ehdot määräytyvät TS:n mukaan.

  Virkaan valitun henkilön tulee esittää ennen viran vastaanottamista hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilas-taan. Viran täytössä sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa.

  Hakemukset Kuntarekry-palvelun kautta (työavain 192919) 7.9.2018 klo 12.00 mennessä. Tehtävään aiemmin jätetyt hakemukset huomioidaan tehtävää täytettäessä.

  Lisätietoja antaa tekninen johtaja Juho Nuutinen, puh. 0400 575 169 tai kunnanjohtaja Hanna Helaste, puh. 0400 742 751.

  Työpaikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi

 • 9.8.2018 8:00

  Keitele on onnellisten ihmisten mutkaton kotikunta. Vireän teollisuuden ja palkitun luovuuden gallialainen kylämme sijaitsee Pohjois-Savossa, oikeastaan keskellä kaikkea.

  Rakennamme uuden ajan sosiaalitoimea ja haemme huipputyyppiä jatkamaan kehitystyötä joukkuees-samme. Edellisen pidetyn sosiaalijohtajamme siirtyessä kotiseudulleen, julistamme haettavaksi

  SOSIAALIJOHTAJAN VIRAN

  Sosiaalijohtajana olet toimialueesi ammattitaitoinen päällikkö ja joukkueesi innostava esimies. Vastaat sosiaalitoi-men palveluiden toiminnasta, kehittämisestä ja taloudesta. Osallistut aktiivisesti sosiaalityöhön ja seudulliseen yh-teistyöhön. Kuulut kunnan johtoryhmään yhdessä toisten osastopäälliköiden kanssa.

  Me odotamme sinulta vankkaa sosiaalityön osaamista ja sujuvaa yhteistyötä eri toimijoiden kanssa, uutta luovaa otetta ja hieman pilkettä silmäkulmassa.

  Me tarjoamme hyvän työyhteisön, henkilöstömme on motivoitunutta ja ammattitaitoista. Pääset edelleen kehittä-mään hyvin toimivia sosiaalipalveluja.

  Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (817/2015) mukainen pätevyys.

  Palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Hakija voi esittää oman palkkatoiveensa.

  Virkaan valitun henkilön tulee esittää ennen viran vastaanottamista hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilas-taan. Viran täytössä sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa.

  Hakemukset Kuntarekry-palvelun kautta (työavain 192862) 29.8.2018 klo 12.00 mennessä.

  Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Hanna Helaste, puh. 0400 742 751.

  Työpaikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi

  Työ alkaa: 1.10.2018 tai sopimuksen mukaan
  Palkkaus: KVTES
  Työavain: 192862