Kunnassa avoinna
 • 5.12.2019 10:52

  Nilakan yhtenäiskoulu on inklusiivinen lähikoulu kaikille Keiteleen kunnan lapsille. Miksi Sinun kannattaa hakea meille töihin? Koulumme henkilöstön vastauksia löydät täältä https://www.youtube.com/watch?v=7Cv4aviQnLE. Käytämme ympäröivää luontoa oppimisympäristönä ja siitä on esimerkkinä Metsäeskarimme; katso https://www.youtube.com/watch?v=rTCihlZJHak&feature=youtu.be. Nilakan yhtenäiskoulussa on haettavana ERITYISOPETTAJAN virka (SIV 15). Vakanssia täytettäessä edellytämme kelpoisuusasetuksen 986 mukaista erityisopettajan kelpoisuutta. Kelpoisten hakijoiden puuttuessa virkaan voidaan valita määräaikaisesti 31.7.2020 saakka muun opettajan kelpoisuuden omaava henkilö. Vakanssi täytetään 7.1.2020 alkaen toistaiseksi. Palkkaus määräytyy OVTES:n mukaan. Hakemukset tulee toimittaa 30.12.2019 klo 9 mennessä. Hakemukset pyydämme toimittamaan sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi (työavain 265278). Vakanssia täytettäessä käytetään 6 kuukauden koeaikaa. Todistukset kelpoisuudesta ja työkokemuksesta sekä henkilöllisyydestä tulee esittää mahdollisessa haastattelutilanteessa. Valitun on ennen valinnan vahvistumista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus sekä esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä) mukainen rikosrekisteriote viimeistään 30 päivän kuluttua valitsemispäätöksen tiedoksisaannista.

 • 4.12.2019 12:00

  Kunnanjohtajamme siirtyessä uusiin haasteisiin haemme joukkueeseemme uutta KUNNANJOHTAJAA toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen. Saat luotsattavakseni luovan ja vireän pohjoissavolaisen kunnan, joka elää vahvasta teollisuudestaan, yhteisöllisyydestä ja yhteistyöstä. Tehtävässäsi kuulut Savon Willin Lännen heimoon, joka rakentaa ennakkoluulottomasti kokeillen tulevaisuuden elinvoimaa yhdessä naapureidensa ja maan mainion henkilökunnan kanssa. Edellytämme virkaan soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa sekä perehtyneisyyttä kunnallishallintoon. Arvostamme hakijan aloitteellisuutta, johtamis- ja viestintätaitoja sekä elinkeinoelämän tuntemusta. Virkaan valitun on ennen virkavaalin vahvistamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virkaa täytettäessä sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa. Virka on julistettu uudelleen haettavaksi siten, että virkaa aiemmin hakeneet otetaan huomioon virkaa täytettäessä. Hakemukset Kuntarekry-palvelun kautta, työavain 264914, 18.12.2019 klo 16.00 mennessä

 • 4.12.2019 12:00

  Haetko erilaista sairaanhoitajan toimenkuvaa ja päivätyötä? Innostutko haasteista ja vaihtelevasta työympäristöstä. Etsimme kotihoitoon ja asumispalveluun sairaanhoitajan sijaisuuteen ajalle 1.1.-31.12.2020 sairaanhoidon ammattilaista, jolla on uskallusta itsenäiseen työskentelyyn ja nopeaan ongelmien ratkaisuun. Olet hoitotyön asiantuntija ja vastuun kantaja hoidontarpeen arvioinneissa, sairaanhoidollisissa tehtävissä, lääkehoidossa, näytteiden ottamisessa sekä asiakkaiden kokonaisvaltaisessa hyvinvoinnista huolehtimisessa. Osaat ja uskallat ottaa vastuuta tiimien toiminnasta ja ohjauksesta hoidon toteutuksessa. Työ on pääosin päivätyötä siten, että työvuorot ajoittuvat klo 7-16 välille. Arvostamme: - kykyä itsenäiseen työskentelyyn, vastuunottamisen ja päätöksentekoon - vahvaa sairaanhoidon ammatillista osaamista. - hyviä ongelmanratkaisutaitoja, - sitoutumista iäkkäiden hyvinvoinnista huolehtimiseen. - kykyä ja halua käyttää erilaisia digitaalisia työvälineitä. - hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa - oman auton käyttömahdollisuutta Kelpoisuus määräytyy terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/1994 7 §:n perusteella. Palkkaus on KVTES:n mukainen. Työsuhteessa noudatetaan 6 kk:n koeaikaa. Hakemukset pyydetään lähettämään ensisijaisesti Kuntarekryn kautta, työavain 264391. Tehtävään valitun on ennen työsopimuksen allekirjoittamista esitettävä hyväksytty lääkärintodistus terveydentilastaan.

 • 4.12.2019 12:00

  Sairaanhoitaja Haetko erilaista sairaanhoitajan toimenkuvaa ja päivätyötä? Innostutko haasteista ja vaihtelevasta työympäristöstä. Etsimme kotihoitoon ja asumispalveluun sairaanhoidon ammattilaista, jolla on uskallusta itsenäiseen työskentelyyn ja nopeaan ongelmien ratkaisuun. Olet hoitotyön asiantuntija ja vastuun kantaja hoidontarpeen arvioinneissa, sairaanhoidollisissa tehtävissä, lääkehoidossa, näytteiden ottamisessa sekä asiakkaiden kokonaisvaltaisessa hyvinvoinnista huolehtimisessa. Osaat ja uskallat ottaa vastuuta tiimien toiminnasta ja ohjauksesta hoidon toteutuksessa. Työ on pääosin päivätyötä siten, että työvuorot ajoittuvat klo 7-16 välille. Arvostamme: - kykyä itsenäiseen työskentelyyn, vastuunottamisen ja päätöksentekoon - vahvaa sairaanhoidon ammatillista osaamista. - hyviä ongelmanratkaisutaitoja, - sitoutumista iäkkäiden hyvinvoinnista huolehtimiseen. - kykyä ja halua käyttää erilaisia digitaalisia työvälineitä. - hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa - oman auton käyttömahdollisuutta Kelpoisuus määräytyy terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/1994 7 §:n perusteella. Palkkaus on KVTES:n mukainen. Työsuhteessa noudatetaan 6 kk:n koeaikaa. Hakemukset pyydetään lähettämään ensisijaisesti Kuntarekryn kautta, työavain 264391. Tehtävään valitun on ennen työsopimuksen allekirjoittamista esitettävä hyväksytty lääkärintodistus terveydentilastaan.