Kesätyöt nuorille

NUORTEN TYÖLLISTÄMINEN KESÄLLÄ 2020, hakuaikaa jatkettu 15.5. saakka. Nyt myös sähköiset hakulomakkeet - kts. sivun alareuna.

Keiteleen kunta pyrkii työllistämään kaikki keiteleläiset nuoret, jotka ovat syntyneet 01.01.2001 – 31.12.2004 ja joiden kotikunta on 31.12.2019 ollut Keitele. Työllistäminen voi tapahtua keiteleläisten yritysten, maatilojen, yksityishenkilöiden tai kunnan toimesta. Työllistämisjakso on kolme viikkoa (yht. 90 h). Yrityksen tai vastaavan kustannukset ovat 170 €.

 Ilmoittautuminen kesätyöhön tapahtuu ilmoittautumislomakkeella, joka on ohessa tiedostona, saatavana kunnantoimistosta sekä Nilakan yhtenäiskoululta.

 Osalle keiteleläisille edellisenä kesänä työllistäneille yrityksille on lähetetty kirje, jossa heitä on pyydetty ilmoittamaan halukkuudestaan nuorten työllistä­miseen. Ne yritykset, jotka eivät ole saaneet kirjettä ja ilmoituslomaketta, samoinkuin yksityiset, voivat puhelimitse ilmoittautua yhteispalvelutoimistoon 4.5.2020 mennessä, puh. 017 273 100.

 Nuorten tulee palauttaa hakemuksensa 15.5.2020 mennessä. Määräajan jälkeen saapunutta hakemusta ei huomioida.

KESÄTYÖT JÄRJESTETÄÄN SEURAAVILLA EHDOILLA:

IKÄ            01.01.2001 – 31.12.2004 syntyneet

Työaika on kolme viikkoa ja 30 tuntia viikossa. Työnantajan kanssa voi sopia myös pidemmästä työjaksosta, mutta tällöin työnantajalla ei ole mahdollisuutta saada kunnalta korvausta ylittävältä ajalta.

 PALKKA     5,00 € / tunti

 Työsuhde olisi pääsääntöisesti nuorten ja yrityksen välinen, jolloin yritys maksaa palkan sekä sosiaalikulut. Kunta maksaa työsuhteen jälkeen korvauksen työnantajalle.

Työsuhde voi olla myös nuoren ja kunnan välinen, jolloin kunta maksaa palkan ja perii korvauksen työnantajalta (lähinnä yksityiseltä).

 Sinun kannattaa käydä henkilökohtaisesti kysymässä kesätyöpaikkaa työnantajilta ja jos onnistaa, niin voit sopia alustavasti töiden aloittamisesta.

Sähköiset hakulomakkeet:

Kesätyölomake, työnantaja

Kesätyölomake, työntekijä

Yhteystiedot

Juha-Pekka Rusanen

kunnanjohtaja