Kesätyöt ja miniyritystuki

NUORTEN TYÖLLISTÄMINEN KESÄLLÄ 2017

 Keiteleen kunta pyrkii työllistämään kaikki keiteleläiset nuoret, jotka ovat syntyneet 01.01.1998 – 31.12.2001 ja joiden kotikunta on 31.12.2016 ollut Keitele. Työllistäminen voi tapahtua keiteleläisten yritysten, maatilojen, yksityishenkilöiden tai kunnan toimesta. Työllistämisjakso on kolme viikkoa (yht. 90 h). Yrityksen tai vastaavan kustannukset ovat 170 €.

 Ilmoittautuminen kesätyöhön tapahtuu ilmoittautumislomakkeella, joka on ohessa tiedostona, saatavana kunnantoimistosta sekä Nilakan yhtenäiskoululta.

 Osalle keiteleläisille viime kesänä työllistäneille yrityksille on lähetetty kirje, jossa heitä on pyydetty ilmoittamaan halukkuudestaan nuorten työllistä­miseen. Ne yritykset, jotka eivät ole saaneet kirjettä ja ilmoituslomaketta, samoinkuin yksityiset, voivat puhelimitse ilmoittautua yhteispalvelutoimistoon 2.5.2017 mennessä, puh. 273100.

 Nuorten tulee palauttaa hakemuksensa 2.5.2017 mennessä. Määräajan jälkeen saapunutta hakemusta ei huomioida.

KESÄTYÖT JÄRJESTETÄÄN SEURAAVILLA EHDOILLA:

IKÄ            01.01.1998 – 31.12.2001 syntyneet

Työaika on kolme viikkoa ja 30 tuntia viikossa. Työnantajan kanssa voi sopia myös pidemmästä työjaksosta, mutta tällöin työnantajalla ei ole mahdollisuutta saada kunnalta korvausta ylittävältä ajalta.

 PALKKA     5,00 € / tunti

 Työsuhde olisi pääsääntöisesti nuorten ja yrityksen välinen, jolloin yritys maksaa palkan sekä sosiaalikulut. Kunta maksaa työsuhteen jälkeen korvauksen työnantajalle.

Työsuhde voi olla myös nuoren ja kunnan välinen, jolloin kunta maksaa palkan ja perii korvauksen työnantajalta (lähinnä yksityiseltä).

 Sinun kannattaa käydä henkilökohtaisesti kysymässä kesätyöpaikkaa työnantajilta ja jos onnistaa, niin voit sopia alustavasti töiden aloittamisesta.

 

KESÄTYÖLLISTÄMISTUELLE VAIHTOEHTOINEN MINIYRITYSTUKI

Vaihtoehdoksi perinteiselle kesätyöllistymiselle on työllistyä yrittäjyyden kautta. Kesäajan yrittäjyyttä varten on valmisteltu malli, joka toimiI nuorille vastaavanlaisena tukena kuin kunnan kesätyöllistämisen tuki.

 Miniyritystuen sisältö:

  • Tuki on enintään 500 euroa.

  • Yritystoimintaa ei perusteta juridisesti millekään yritysmuodolle, vaan toimitaan kevytyrittäjänä.

  • Laskutus on y-tunnuksen kautta.

  • Tukeen vaaditaan hakemisvaiheessa pienimuotoinen liiketoimintasuunnitelma ja selvitys siitä, mitä kustannuksia miniyrittäjänä toimiminen kesä aikana vaatii. Hyväksyttyä selvitystä vastaan maksetaan 300 euroa. Tuki on tarkoitettu esim. materiaali- ja raaka-ainekustannuksiin sekä pieniin investointikustannuksiin, jota käytetään kesän aikana miniyrittäjänä toimiessa. Hyväksyttyihin kustannuksiin eivät sisälly mm. tietokoneen, puhelimien tms. hankinta.

  • Viimeinen erä tuesta, 200 euroa maksetaan kesän jälkeen, kun miniyrittäjä esittää hyväksyttävän raportin toiminnastaan.

Miniyrittäjän tukeminen kesällä 2017 tapahtuu seuraavasti:

  • Tuettavat miniyrittäjät ovat Keiteleläisiä (31.12.2016 alk.)

  • Miniyrittäminen tapahtuu kesä-elokuun aikana

  • Tukea on haettava toukokuun loppuun mennessä.

Hakemuksen jättämisessä miniyrittäjiä avustaa elinkeinoasiamies. Tuen myöntää hallintojohtaja.

Yhteystiedot

Hanna Helaste

kunnanjohtaja

Tapani Laitinen

elinkeinoasiamies (SavoGrow)