Maaseutupalvelut
Keiteleen maataloustoimisto on avoinna keskiviikkoisin klo 9-15.

Keitele kuuluu Kiuruveden ja Pielaveden kanssa Luoteis-Savon Maaseutupalvelut -tukihallintoyksikköön. Maaseutuhallintotehtävien järjestämisestä vastaa Kiuruveden kaupunki.

Maaseudun tukihallintoyksikön tehtävänä on maatalouden tukiasioiden hoito ja valtion viranomaistoiminta:

  • maatalouden tukijärjestelmien hallinnointiin kuntatasolla liittyvät tehtävät
  • hukkakauralain edellyttämät tehtävät
  • hirvi- ja petoeläinvahinkojen arviointi
  • maatalousyrittäjien eläkelaitoksen luopumistukijärjestelmän toteuttamiseen liittyvät viranomaistehtävät
  • muut maatalouden tukihallintoyksikölle kuuluvat tehtävät

 

Maatalouden kehittämisasioita hoitaa

Maaseutuasiamies Mari Tabell
puh. 040 673 8399
mari.tabell@kiuruvesi.fi

Ympäristöluvat ja ilmoitukset

Ympäristönsuojelusihteeri Tiina Hujanen
puh. 0400 173 345
tiina.hujanen@pielavesi.fi