Etsivä nuorisotyö

Etsivässä nuorisotyössä tavoitteena on kartoittaa erilaisin tavoin haasteellisessa elämäntilanteessa olevan 12-29 -vuotiaan nuoren tilannetta. Nuoren kanssa tehdään yhdessä suunnitelmia tulevaisuuteen. Etsivässä työssä nuorta ohjataan hänen yksilöllisten tarpeidensa mukaisesti ja etsitään yhdessä erilaisia polkuja kohti koulutusta, työelämää tai muuta tavoitetta.

Huoli nuoren tilanteesta voi herätä esimerkiksi, jos hän jää ilman koulutuspaikkaa tai työtä, hänellä on vaikeuksia suoriutua opinnoissaan tai hänen opintonsa tai asepalveluksensa uhkaa keskeytyä. Ongelmia voi olla toimeentulon tai ihmissuhteiden kanssa, tai esimerkiksi terveydellisiä ongelmia, jotka haittaavat etenemistä.

Etsivän nuorisotyön työmuotoja ovat esimerkiksi ohjauskeskustelut sekä opiskelupaikan ja työpaikan hakemisessa avustaminen. Keinoja ovat myös toimeentuloon liittyvien asioiden hoitamisessa auttaminen, tutustumisvierailut esimerkiksi oppilaitoksiin ja virastoihin sekä retket ja harrastamiseen kannustaminen.

Etsivässä nuorisotyössä tehdään tarvittaessa yhteistyötä myös vanhempien ja muiden nuoren verkostojen kanssa ja autetaan edelleen rakentamaan nuorelle tukiverkostoa. Etsivä nuorisotyö on nuorelle vapaaehtoista ja ilmaista. Etsivä nuorisotyöntekijä pitää yhteyttä nuoreen sovitulla tavalla ja tapaa nuorta nuoren toivomassa paikassa, esimerkiksi toimistolla, nuoren kotona tai vaikka lenkillä.

Etsivä nuorisotyö on tarkoitettu alle 29-vuotiaille nuorille.

Etsivä nuorisotyö auttaa koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella olevia nuoria pääsemään koulutukseen, työhön tai muuhun heidän tarvitsemaan palveluun. Etsivän nuorisotyön työntekijät ovat läsnä nuorten keskuudessa ja tarjoavat mahdollisuuden turvalliseen ja luottamukselliseen keskusteluun aikuisen kanssa. Etsivään nuorisotyöhön osallistuminen on nuorille vapaaehtoista.

Etsivä nuorisotyö ottaa myös yhteyttä alle 29-vuotiaisiin nuoriin, jotka ovat esimerkiksi keskeyttäneet koulunsa tai ase- tai siiviilipalveluksensa.

Nuorisolaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161285

Yhteystiedot

Veera Pääkkö

nuoriso-ohjaaja ja etsivä nuorisotyöntekijä

Etsivä nuorisotyö Facebookissa

Etsivä nuorisotyö Instagramissa

 

Nuorten palvelukartta

Tämä nuorten sähköinen palvelukartta on koottu nuoria koskettavien aihealueiden paikallisista, alueellisista ja valtakunnallisista palveluista. Kartta ohjaa linkeillä erilaisille sivustoille, joilta toivottavasti löytyy apua ja neuvoa eri elämäntilanteisiin, sekä vastauksia mieltä askarruttaviin kysymyksiin.