Jätehuolto

Ylä-Savon Jätehuolto Oy hoitaa osakaskuntiensa alueella jätelain mukaiset jätehuollon järjestämistehtävät ja ylläpitää jätteiden vastaanottopaikkaa Ylä-Savon jätekeskusta.

Kunnan alueella kiinteistönhaltija järjestää jätteenkuljetuksen kilpailuttamalla jätteenkuljetuksen haluamiensa yrittäjien kesken ja tekemällä sopimuksen jätteitä kuljettavan yrittäjän kanssa.

Jätehuoltoa ohjaavat jätelaki ja Ylä-Savon jätehuoltolautakunnan kunnalliset jätehuoltomääräykset. Määräyksiin liittyvät lomakkeet, kuten
• ilmoitus kimppa-astiasta
• ilmoitus biojätteiden kompostoinnista (edellytys pidennettyihin tyhjennysväleihin)
• hakemus omatoimisesta lietteiden käsittelystä

löytyvät Ylä-Savon jätehuoltolautakunnan nettisivuilta osoitteesta www.jatehuoltolautakunta.fi

Jätehuollon valvovana viranomaisena toimii Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän ympäristölautakunta/Lapinlahden ympäristölautakunta/Pielaveden, Keiteleen ja Vesannon yhteinen ympäristölautakunta.

Kunnallisten jätehuoltomääräysten lyhennelmää, Kompostointiopasta, Kodin lajitteluopasta ja esitettä kesämökkien jätehuollon järjestämisestä saa myös teknisestä toimistosta..

Noutopalvelutilaus jätteille.pdf