Jätehuolto

Ylä-Savon Jätehuolto Oy hoitaa osakaskuntiensa alueella jätelain mukaiset jätehuollon järjestämistehtävät ja ylläpitää jätteiden vastaanottopaikkaa Ylä-Savon jätekeskusta.

Kunnan alueella kiinteistönhaltija järjestää jätteenkuljetuksen kilpailuttamalla jätteenkuljetuksen haluamiensa yrittäjien kesken ja tekemällä sopimuksen jätteitä kuljettavan yrittäjän kanssa.

Jätehuoltoa ohjaavat jätelaki ja Ylä-Savon jätehuoltolautakunnan kunnalliset jätehuoltomääräykset. Määräyksiin liittyvät lomakkeet, kuten
• ilmoitus kimppa-astiasta
• ilmoitus biojätteiden kompostoinnista (edellytys pidennettyihin tyhjennysväleihin)
• hakemus omatoimisesta lietteiden käsittelystä

löytyvät Ylä-Savon jätehuoltolautakunnan nettisivuilta osoitteesta www.jatehuoltolautakunta.fi

Ylä-Savon jätehuolto toimii Ylä-Savon alueen seitsemän kunnan (Iisalmi, Kiuruvesi, Keitele, Lapinlahti, Pielavesi, Sonkajärvi Vieremä) jätehuoltoviranomaisena. Lautakunnan tehtäviin kuuluvat mm.

  • alueellisten jätehuoltomääräysten laatiminen
  • jätteenkuljetuksen ja -käsittelyn periaatteista päättäminen
  • jätetaksan ja -maksujen hyväksyminen
  • jätehuoltoon liittyvien lausuntojen antaminen muille viranomaisille.

 

Roskaamiskiellon noudattamista sekä jätehuoltoa valvoo kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.  

Kunnallisten jätehuoltomääräysten lyhennelmää, Kompostointiopasta, Kodin lajitteluopasta ja esitettä kesämökkien jätehuollon järjestämisestä saa myös teknisestä toimistosta..

Noutopalvelutilaus jätteille.pdf