Yleiskaavoitus

Uusi kunnanvaltuustossa 09.11.2020 käsitelty Nilakka-Koutajärvi rantaosayleiskaava käsittää Nilakan ja Koutajärven ranta-alueet Keiteleen kunnan osalta. Kirkonkylän taajamayleiskaavan sisältyvät ranta-alueet eivät sisälly nyt päivitettävään rantaosayleiskaavaan.

 

Keitele 3 2013.jpg