Kadut ja viheralueet

Kunnalla on katuja ylläpidettävänä noin 13 kilometriä ja lisäksi kevyenliikenteen väyliä noin 3,7 kilometriä. Keiteleen keskustassa on sekä valtion että kunnan ylläpitämiä liikenneväyliä. Liikenneväylät jaotellaan hallinnollisesti maanteihin, katuihin ja yksityisiin teihin. Valtio vastaa pääsääntöisesti maantienpidosta ja niihin kuuluvien jalkakäytävien ja pyöräteiden kustannuksista. Keiteleen keskustan liikenneväylistä valtiolle kuuluvat Pikonmäentie, Vesannontie, Pielavedentie.


Lähes kaikki liikenneväylät on valaistu. Katuvalaistus huolletaan vuosittaisilla huoltokierroksilla. Yksittäisten lamppujen korjaukset suoritetaan huoltokierrosten yhteydessä.
Liikenneväylien kunnossapito kilpailutetaan 3 vuoden välein.


 

 

 

katu4.jpg