Vesi- ja jätevesi

Keiteleen kunnan vesihuoltolaitos huolehtii puhtaan veden jakelusta sekä jätevesien johtamisesta ja käsittelystä omalla toiminta-alueellaan (taajama-alue).

Tämän lisäksi kunnan alueella on useita vesiosuuskuntia: Näistä Hemmingin, Kummunkylän-Leppäselän ja Säviän vesiosuuskunnat sekä vesiosuuskunta Saku ostavat vettä Keiteleen kunnalta.

Vesihuoltolaitoksen toimittama  talousvesi on  hyvälaatuista pohjavettä

Lisäksi kunnan alueella toimivat Niiniveden vesiosuuskunta ja pienet Tossavanlahden ja Pohjois-Keiteleen vesiosuuskunnat sekä Jätevesi Vesterinen.

Muistathan ilmoittaa käyttäjän/omistajan vaihdokset tekniseen toimistoon (kunnan vesiasiakkaat) tai vesiosuuskunnallesi sekä laskuttajalle!

Uusi vesiliittymän käyttäjä tai omistaja: ilmoita vaihdoksesta
Entinen vesiliittymän käyttäjä tai omistaja: ilmoita muutoksesta
Ilmoita vesimittarin lukema
poijuja.jpg
Yhteystiedot

Anne Rajala

Palveluyhtiö Viisarit Oy, toimistopalvelut

Jesse Kahilainen

Palveluyhtiö Viisarit Oy, laitosmies

Juho Nuutinen

Palveluyhtiö Viisarit Oy, toimitusjohtaja

Marko Ikäläinen

Palveluyhtiö Viisarit Oy, vesi- ja lämpölaitospalvelut, liiketoimintapäällikkö

Risto Marttila

Palveluyhtiö Viisarit Oy, vesi- ja lämpölaitospalvelut

Vesi- ja jätevesilaitoksen vikapäivystys

Keiteleen vesi- ja jätevesilaitos