Koulumatkat ja kuljetus

Huoltajan velvollisuutena on tutustua oppilaan kanssa koulumatkaan ja erityisiin vaaranpaikkoihin etukäteen. Heijastimen käyttöön pitää kiinnittää huomiota pimeänä vuodenaikana. Polkupyöräilijän varusteisiin kuuluu pyöräilykypärä.
 
Oppilaalla on koulumatkaetu tilanteessa, jossa hänen koulumatkansa on yli 3 km (esi-3.lk) tai yli 5 km (4.-9.lk). Koulumatkan pituus lasketaan lyhintä tietä pitkin kodista kouluun. Koulumatkaetu voi syntyä myös tilanteessa, että koulumatka on arvioitu vaaralliseksi tai vaikeaksi. Arvioinnin perustana on sivistyslautakunnan näkemys koulumatkan vaarallisuudesta. Koulumatkaedun piiriin kuuluva oppilas saa maksuttoman koulukuljetuksen. Toisena vaihtoehtona on myöntää koulumatkaetu oppilaan huoltajalle kuljettamisen järjestämisestä.

Tarkemmat tiedot koulukuljetuksista löytyvät oppaasta, joka on luettavissa Wilman tiedotteissa tai ohessa olevasta liitteestä.IMG_9470.JPG

Tiedostot
Yhteystiedot

Elisa Konttinen

palvelusihteeri (sivistystoimi)

Nina Toikkanen

vararehtori