Vertaissovittelu

IMG_0290.JPG

Vertaissovittelu eli VERSO on vaihtoehtoinen ja vapaaehtoinen tapa ratkaista oppilaiden välisiä ristiriitoja koulussa. Tarkoituksena on, että vanhemmat oppilaat sovittelevat pienempien oppilaiden välisiä kahnauksia (esimerkiksi nimittely, töniminen ja kaverisuhteet). Vertaissovittelijaoppilaat auttavat ristiriitojen osapuolina olevia oppilaita löytämään itse ratkaisun. Oppilaat saavat kertoa oman näkemyksensä, kuvata tuntemuksiaan ja pohtia eri ratkaisuvaihtoehtoja. Sovittelun lopuksi tehdään osapuolia koskeva sopimus, jota seurataan.

Nilakan yhtenäiskoulussa Verso käynnistyi vuonna 2009 koulutuksella, johon osallistuivat sekä koulun henkilökunta että silloin vertaissovittelijoiksi halukkaat oppilaat. Sovittelijoina toimivat 5.-9. luokan oppilaat ja 4. luokan oppilaat pääsevät sovittelijoiksi kevätlukukaudella. Uudet sovittelijat saavat perehdytyksen toimintaan.