KASVO-ryhmä

Keiteleellä toimii kasvun ja oppimisen monialainen yhteistyöryhmä (KASVO), jonka tehtävänä on mm. monialaisen yhteistyön tilannearvion tekeminen ja tarpeenmukainen kehittäminen. KASVO-yhteistyöryhmässä on säännöllisesti edustus lastenneuvola/kouluterveydenhuollosta, varhaiskasvatuksesta, perheneuvolasta, sosiaalitoimesta ja perusopetuksesta. Tarvittaessa ryhmään on mahdollista kutsua myös muita asiantuntijoita.

KASVO-yhteistyöryhmä on keskittynyt eri toimialojen (neuvola, sosiaalitoimi, varhaiskasvatus, perheneuvola, koulu) yhteistyörakenteiden selkiinnyttämiseen Keiteleen kunnassa. Lisäksi yhteistyöryhmälle varattuja kokoontumisaikoja on tarvittaessa hyödynnetty verkostopalavereihin yksittäisten lasten/ perheiden asioihin liittyen. Tällöin paikalle on kutsuttu vanhempien lisäksi heidän kanssaan sovitut yhteistyötahot (esim. puheterapeutti, toimintaterapeutti, psykologi, vammaispalvelun edustus). KASVO – ryhmän kokoontumisaikaa hyödynnetään tarvittaessa myös Lapset Puheeksi -neuvonpito aikana.