KASVO-ryhmä
Keiteleellä toimii Keiteleen moniammatillinen lasten ja nuorten asiantuntijatyöryhmä. Työryhmän tehtävänä on mm. monialaisen yhteistyön tilannearvion tekeminen ja tarpeenmukainen kehittäminen. Moniammatillisessa työryhmässä on säännöllisesti edustus lastenneuvola/kouluterveydenhuollosta, varhaiskasvatuksesta, perheneuvolasta, sosiaalitoimesta ja perusopetuksesta. Tarvittaessa ryhmään on mahdollista kutsua myös muita asiantuntijoita.