Oppilaanohjaus

Oppilaanohjaus.jpg

TATin tiedote “Vuoden opon valinta”
http://www.tat.fi/vuoden-opinto-ohjaaja-tukee-oppilaiden-omatoimisuutta/

TET-tori
http://peda.net/tet

1.-6. luokilla

oppilaanohjausta annetaan eri oppiaineiden ja koulun muun toiminnan yhteydessä.

7.-9. luokilla

oppilaanohjauksen keskeisistä sisältöalueista muodostetaan kokonaisuuksia eri vuosiluokille:
• Oppiminen ja opiskelu.
• Itsetuntemus ja elinikäinen urasuunnittelu.
• Opiskelussa ja työelämässä tarvittavat taidot.
• Työelämään tutustuminen. Työelämätaitoja harjoitellaan erityisesti työelämän tutustumisjaksoilla (TET).
Jatko-opinnot ja niihin hakeutuminen.

Ohjausmuotoina ovat henkilökohtainen ohjaus, pienryhmäohjaus ja luokkamuotoinen ohjaus. Huoltajalla on mahdollisuus keskustella oppilaan opiskeluun ja valintoihin liittyvistä kysymyksistä yhteisissä tapaamisissa.

 

Yhteystiedot

Helinä Ahonen

opinto-ohjaaja