Lapsen hyvinvointi ja terveys

piha.jpg

Varhaiskasvatuksen hyvinvointityö on lasten kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista huolehtimista ja sen toteuttamisesta vastaa koko henkilöstö. Yhteistyö huoltajien kanssa ja lapsen vahvuudet, kiinnostuksenkohteet ja tuen tarpeet huomioiva toiminta edistää lapsen hyvinvointia. Arvioimalla lasten vahvuuksia ja valmiuksia voidaan edistää lapsen kasvua, oppimista ja kehitystä.

Keiteleellä varhaiskasvatuksessa täytetään 1,5- ja 4-vuotiaana ikäkausitarkastusten yhteydessä kasvun ja kehityksen seurantalomakkeet lomakkeet neuvolaan.

Kun huoli lapsen kasvuun, kehitykseen tai oppimiseen liittyvissä asioissa herää, yhteistyö vanhempien ja varhaiskasvatuksen välillä tiivistyy. Vanhempien kanssa keskustellen sovitaan yhteisistä keinoista auttaa ja tukea lasta kotona ja varhaiskasvatuksessa. Neuvolan ikäkausitarkastukset edesauttavat omalta osaltaan lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemisessa. Tarvittaessa neuvolan kautta on mahdollista ohjautua myös tarkempiin tutkimuksiin ja kuntouttavien tahojen (esim. puheterapia, toimintaterapia, fysioterapia) piiriin. varhaiskasvatuksen erityisopettaja on mukana kuntouttavan arjen keinojen suunnittelussa ja liittämisessä varhaiskasvatuksen arkeen yhdessä perheen, muun varhaiskasvatushenkilöstön ja kuntouttavien tahojen kanssa.