Kotihoidontuki

Vaihtoehtona kunnan järjestämälle varhaiskasvatukselle vanhemmat voivat valita muun hoitotavan ja hakea Kelasta joko lasten kotihoidon tukea, jos perheessä on alle kolmivuotias lapsi tai lasten yksityisen hoidon tukea, jos perheen alle kouluikäistä lasta hoitaa yksityinen varhaiskasvatuspalvelun tuottaja.

Keiteleellä on käytössä lasten kotihoidontuen kuntalisä, jota maksetaan jokaisesta alle 2-vuotiaasta kotona hoidettavasta lapsesta. Kuntalisä on 120 €/kk.
Varhaiskasvatuspaikan vastaanottaminen päättää kodinhoidontuen. Vanhemman on hyvä varmistaa KELA:sta, että siellä on tieto lapsen varhaiskasvatuksen aloittamisesta.