Toiminta esiopetuksessa


Esiopetuksessa painotamme leikkiä, ympäristö- ja luontokasvatusta sekä toiminnallista ja tutkivaa oppimista.

Ulkoilemme paljon ja teemme retkiä lähiympäristöön. Tavoitteenamme on oppimismotivaation ja lapsilähtöisyyden lisääminen sekä leikin ja vuorovaikutuksen hyödyntäminen oppimisessa. Runsas ulkoilu parantaa myös lasten terveyttä ja fyysistä kuntoa.

Esiopetus toimii tiiviissä yhteistyössä 1-3 luokkien kanssa. Yhdessä toteutamme mm. monialaisia oppimiskokonaisuuksia, joissa hyödynnämme vuodenkiertoon liittyviä teemoja. Esioppilaiden kanssa toteutamme lisäksi tutkimusprojekteja, jotka lähtevät lasten kiinnostuksen kohteista tai liittyvät meneillään olevaan vuodenaikaan. Työskentely on projektinomaista ja tapahtuu erilaisissa oppimisympäristöissä eri oppiaineet ja opetussuunnitelmien tavoitteet huomioiden.

C__Data_Users_DefApps_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved Images_UUDETESKAT 036.jpg