Koulukuraattori
Facebookissa kuraattori on nimellä Sanna Kuraattori ja Instagramissa koulukuraattorisanna.

Koulukuraattori on yhteinen Tervon ja Vesannon kanssa. Koulukuraattori tukee oppilaiden koulunkäyntiä ja opiskelua. Tuki voi koskettaa yksittäistä oppilasta ja hänen perhettään. Lisäksi kuraattorin tehtävä voi olla koko oppilasryhmän tai kouluyhteisön tukeminen.

Kuraattoriin voi ottaa yhteyttä joko oppilas tai huoltaja. Oppilas voi ohjautua palvelun piiriin myös opettajan, rehtorin, oppilashuoltoryhmän tai terveydenhoitajan kautta.

Kuraattori on tavattavissa koululla maanantaisin ja torstaisin ja Facebookissa nimellä Sanna kuraattori.

Kuraattorin toimenkuvaan kuuluu muun muassa:

  • kuunnella oppilaiden huolia
  • selvittää psyykkisiä ja sosiaalisia ongelmia ja ohjata oppilas/perhe oikean avun piiriin
  • tehdä yhteistyötä kodin ja koulun välillä sekä muiden eri tahojen kanssa
  • järjestää keskusteluja perheen kanssa (mm. kasvatusasiat, kotitilanteiden muutokset)
  • tukea koko luokkaa järjestämällä toimintatuokioita ja keskusteluja (esim. kaverisuhteet, itseluottamus, koulumotivaatio, kiusaaminen, ryhmässä toimiminen, henkinen pahoinvointi)
  • osallistuminen oppilashuoltoryhmiin
     
Yhteystiedot

Pirjo Puls

Koulukuraattori

IMG_0569 (1).JPG