Koulukuraattori

Koulukuraattori on yhteinen Tervon ja Vesannon kanssa. Koulukuraattori tukee oppilaiden koulunkäyntiä ja opiskelua. Tuki voi koskettaa yksittäistä oppilasta ja hänen perhettään. Lisäksi kuraattorin tehtävä voi olla koko oppilasryhmän tai kouluyhteisön tukeminen.

Kuraattoriin voi ottaa yhteyttä joko oppilas tai huoltaja. Oppilas voi ohjautua palvelun piiriin myös opettajan, rehtorin, oppilashuoltoryhmän tai terveydenhoitajan kautta.

Kuraattori on tavattavissa koululla maanantaisin sekä parillisilla viikoilla myös tiistaisin.

Lukujärjestys liitteenä!

Kuraattorina toimii Minka Hanén: minka.hanen(at)pshyvinvointialue.fi.

Kuraattorin toimenkuvaan kuuluu muun muassa:

  • kuunnella oppilaiden huolia
  • selvittää psyykkisiä ja sosiaalisia ongelmia ja ohjata oppilas/perhe oikean avun piiriin
  • tehdä yhteistyötä kodin ja koulun välillä sekä muiden eri tahojen kanssa
  • järjestää keskusteluja perheen kanssa (mm. kasvatusasiat, kotitilanteiden muutokset)
  • tukea koko luokkaa järjestämällä toimintatuokioita ja keskusteluja (esim. kaverisuhteet, itseluottamus, koulumotivaatio, kiusaaminen, ryhmässä toimiminen, henkinen pahoinvointi)
  • osallistuminen oppilashuoltoryhmiin
     
Yhteystiedot

Pohjois-Savon hyvinvointialue puhelinvaihde

IMG_0569 (1).JPG