Oppilashuolto

Opiskeluhuollon ohjausryhmä

Opiskeluhuollon ohjausryhmä vastaa opiskeluhuollon yleisestä suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta ja arvioinnista. Keiteleellä toimii Nilakan kuntien (Tervo, Vesanto, Pielavesi ja Keitele) yhteinen ohjausryhmä. Siihen kuuluvat kuntien sivistysjohtajat, rehtorit, vastaava kuraattori, koulupsykologi, sosiaalityöntekijä ja terveydenhoitaja. Ryhmä kokoontuu kaksi kertaa vuodessa.

Nilakan yhtenäiskoulun oppilaitoskohtainen ryhmä

Ryhmän tavoitteena on edistää koko kouluyhteisön kouluviihtyvyyttä ja sen myötä hyvien oppimistulosten saavuttamista. Ryhmän käytössä on eri alojen asiantuntemus ja oppilaiden osallisuutta korostetaan.

Oppilaitoskohtainen ryhmä kokoontuu suppealla tai laajemmalla kokoonpanolla. Ryhmät kokoontuvat noin viisi kertaa lukuvuoden aikana.
Suppeaan ryhmään kuuluvat koulussamme rehtori, vararehtori , sosiaalityöntekijä, kouluterveydenhoitaja, kuraattori, psykologi, opo ja erityisopettajien edustaja.
Laajemmassa ryhmässä on edellisten lisäksi yksi opettajajäsen, oppilaskunnan puheenjohtaja ja sihteeri, varhaiskasvatusjohtaja, sivistyslautakunnan edustaja, nuoriso-ohjaaja, etsivä nuorisotyöntekijä, perheneuvolan työntekijä sekä huoltajien edustaja.
 

Yksilökohtainen monialainen oppilashuoltotyö

Yksilökohtainen oppilashuolto kootaan tapauskohtaisesti yksittäisen opiskelijan tueksi.
Jos yksittäisten toimijoiden (esim. kuraattori tai kouluterveydenhoitaja) tuki ja apu eivät riitä, saadaan toimijoiden asiantuntemuksen yhdistämisellä uusia keinoja käyttöön. Tällä tavalla kootun asiantuntijaryhmän toimintaa kutsutaan yksilökohtaiseksi monialaiseksi oppilashuoltotyöksi. Erityisesti jos haasteen syyt tai oletetut ratkaisut eivät liity varsinaisesti oppimiseen, tulee vastuuopettajan, kuraattorin, kouluterveydenhoitajan tai koulupsykologin järjestää tapaaminen huoltajan kanssa. Tapaamisessa käsitellään oppilaaseen liittyvä huoli. Samalla käydään läpi keitä asiantuntijoita on käytössä.
 
Koska toiminta on huoltajalle ja lapselle vapaaehtoista, voivat he päättää ketä ryhmään kuuluu. Tällä varmistetaan se että ryhmässä voidaan puhua avoimesti ja luottamuksellisesti haasteista ja etsiä niihin ratkaisuja pelkäämättä tietojen kulkeutumista ulkopuolisille.