Peda.net
Peda.net on sähköinen palvelu, jossa Nilakan yhtenäiskoululla on oma sivustonsa. Sivuilla on tietoa koulun tapahtumista, hankkeista ja koulun arkeen liittyvistä asioista. Luokat voivat tehdä sinne omia sivujaan. Peda.net-palvelussa on myös sähköistä oppimateriaalia