DAISY- sähköinen asiointi

Asiointi eDaisy palvelussa

  • Varhaiskasvatushakemus
  • Esiopetukseen ilmoittautuminen
  • Esioppilaan täydentävä varhaiskasvatushakemus
  • Tulotietoilmoitukset
  • Irtisanomis- ja muutosilmoitukset


    Sähköiseen asiointiin kirjaudutaan aina Suomi.fi palvelun kautta vahvalla tunnistautumisella, eli joko pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Huoltajalla on oltava käytössä sähköposti.

Hoitoaikojen ilmoittaminen DaisyFamily-palvelussa

Palveluun pääsee kirjautumaan 2 viikkoa ennen lapsen varhaiskasvatuksen alkamista.

DaisyFamily-palvelussa ilmoitetaan lapsen hoitoajat siten, että ajat seuraavalle viikolle on ilmoitettava viimeistään edellisen viikon maanantaina klo 12.00 mennessä. Mahdolliset poissaolot voidaan ilmoittaa myös lukitusajalla.

Päiväkodin viestintä hoidetaan jatkossa sähköisesti eli DaisyFamily-palvelusta löytyvät myös lähetetyt viestit ja ilmoitustaulutapahtumat. DaisyFamily on viestintäkanava hoitopaikan ja perheen välillä.

Uudet käyttäjät: Ensimmäistä kertaa kirjaudutaan pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Tätä kautta kirjaudutaan myös, mikäli salasana on unohtunut.

Jatkossa kirjautuminen DaisyFamily- palveluun tapahtuu joko vahvalla tunnistautumisella tai käyttäjätunnuksella ja salasanalla.