Vastuuopettajan työnkuvan erityispiirteet

Vastuuopettaja on ensimmäinen, jonka puoleen huoltaja ja oppilas kääntyvät. Tavoitteena on, että vastuuopettaja tuntee oppilaan parhaiten ja siksi tekee eniten yhteistyötä huoltajien kanssa.

Vastuuopettaja

  • voi myöntää 1-3 vuorokautta vapaata koulusta
  • vastaa oppilaan kolmiportaisesta tuesta ja tekee esimerkiksi tuen asiakirjat yhteistyössä erityisopettajan kanssa
  • pitää vanhempainvartit ja Lapset puheeksi –keskustelut
  • vastaa siitä, että oppilaan tiedot ovat oikein Wilmassa (huoltaja vastaa tietojen päivittämisestä)
  • seuraa poissaoloja ja tuntimerkintöjä sekä reagoi niihin
  • vastaa käyttäytymisen arvioinnista ja allekirjoittaa lukukausi/vuositodistukset