Oppilaan hyvinvointi ja terveys
Oppilashuolto sisältää hyvän oppimisen, psyykkisen ja fyysisen terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niitä lisäävää toimintaa. Oppilashuoltotyö kuuluu koko kouluyhteisön aikuisille ja sitä tehdään yhteistyössä oppilaan ja hänen huoltajiensa kanssa. Sitä ohjaavat luottamuksellisuus, kunnioittava suhtautuminen oppilaaseen ja huoltajaan sekä heidän osallisuutensa tukeminen. Oppilashuoltotyössä korostuu lapsen edun ensisijaisuus.

Oppilashuollon työntekijät löytyvät myös Wilmasta.

Nuorten palvelukartta

Palvelukartta on koottu nuoria koskettavien aihealueiden paikallisista, alueellisista ja valtakunnallisista palveluista. Kartta ohjaa linkeillä erilaisille sivustoille, joilta toivottavasti löytyy apua ja neuvoa moneen eri elämäntilanteeseen.

Mietityttääkö esimerkiksi...

            

Tökkiikö koulu?       Mitä harrastaisi?        Tuliko töpättyä?