Hakeminen varhaiskasvatukseen

Lapselle voi hakea varhaiskasvatuspaikkaa kunnallisesta varhaiskasvatuksesta ympäri vuoden. Hakemus tulee jättää viimeistään neljä kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee paikan. Kun kyseessä on äkillinen varhaiskasvatuspaikan tarve (vanhemman opiskelun tai työn aloitus), hakemus on jätettävä viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee paikan.

Uudelle toimintakaudelle 1.8. alkaen varhaiskasvatuspaikat ilmoitetaan haettavaksi keväällä maaliskuussa. Hakemusta ei kuitenkaan tarvitse tehdä, mikäli lapsella on jo päivähoitopaikka. Hakemus täytyy uusia, kun lapsi aloittaa esikoulun ja tarvitsee aamu-iltapäivähoitoa.

Varhaiskasvatukseen haetaan DAISY - sähköisessä palvelussa.

Jos Daisy-palvelun käyttö ei ole mahdollista, hakemuslomakkeen voi tulostaa Tiedostot-kohdasta, tai sen voi hakea kunnantoimistolta tai päiväkoti Ankkurinapista.
Päätös lapsen varhaiskasvatuspaikasta lähetetään perheille sähköisesti tai kirjallisena. Perheelle soitetaan päiväkodista tutustumista ja hoidon aloittamista varten.


Varhaiskasvatuspaikan vastaanottaminen päättää kodinhoidontuen. Vanhemman on hyvä varmistaa KELAsta, että siellä on tieto lapsen varhaiskasvatuksen aloittamisesta.

Yhteystiedot

Mirka Järveläinen

Varhaiskasvatusjohtaja