Kodin ja varhaiskasvatuksen yhteistyö

Kodin ja varhaiskasvatuksen yhteistyön tavoitteena on luoda hyvä pohja vanhempien ja varhaiskasvatushenkilöstön väliselle suhteelle. Hyvän ja toimivan yhteistyön avulla on mahdollista aikaansaada lapselle turvallinen varhaiskasvatuksen aloitus.

Vanhemmilla on mahdollisuus kertoa toiveistaan ja odotuksistaan ennen päivähoidon aloitusta pidettävässä aloituskeskustelussa.
Kodin ja varhaiskasvatuksen yhteistyö rakentuu päivittäisistä kohtaamisista arjen tuonti- ja hakutilanteiden kanssakäymisissä. Jokaisen lapsen osalta käydään vuosittain myös varhaiskasvatuskeskustelu huoltajien kanssa. Tämän keskustelun pohjalta lapselle laaditaan varhaiskasvatussuunnitelma (vasu), jossa kuvataan hänen kasvuaan, kehitystään ja oppimistaan sekä asetetaan varhaiskasvatuksen kasvattajille tavoitteet lapsen yksilöllisen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemiseen. Lisäksi varhaiskasvatuksessa järjestetään vanhempainiltoja ja yhteisiä tapahtumia, joissa on mahdollista verkostoitua lapsen kavereiden huoltajien kanssa sekä kuulla ajankohtaisia kuulumisia.

Yhteydenpitoon kuuluvat myös erilaiset tiedotteet ajankohtaisista asioista ja päiväkodissa käytössä olevat viikko-ohjelmat sekä Daisy-mobiilikirjausjärjestelmä.