Lapsi varhaiskasvatuksessa

piirrustuksia.jpg

Varhaiskasvatus koostuu hoidosta, kasvatuksesta ja opetuksesta.

Varhaiskasvatus on pienten lasten eri elämänpiireissä tapahtuvaa kasvatuksellista vuorovaikutusta, jonka tavoitteena on edistää lasten tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista.

Varhaiskasvatuspalvelut ovat keskeinen toimintakokonaisuus lapsiperheiden palvelu- ja tukijärjestelmässä.

Varhaiskasvatus on kunnan järjestämää palvelua, jota toteutetaan pääosin päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa. Varhaiskasvatuksessa yhdistyvät lapsen oikeus varhaiskasvatukseen ja vanhempien oikeus saada lapselleen hoitopaikka. Jokaiselle päivähoidossa olevalle lapselle laaditaan yhdessä vanhempien kanssa henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma.

Varhaiskasvatus voi olla kunnallista tai yksityistä. Kunnat järjestävät varhaiskasvatusta tarpeensa mukaisesti eripituisena ja päivän eri aikoihin sijoittuvana toimintana. Palvelut voivat olla hyvinkin monimuotoisia vaihdellen muutamasta tunnista ympärivuorokautiseen hoitoon. Kaikilla alle kouluikäisillä lapsilla on Suomessa lakisääteinen oikeus saada vanhempien valinnan mukaan joko kunnallinen päivähoitopaikka tai kotihoidon- tai yksityisen hoidon tuki.
(Varhaiskasvatuslaki 540/2018)

Yhteystiedot

Mirka Järveläinen

Varhaiskasvatusjohtaja