Oppilaskunta
Nilakan yhtenäiskoulun oppilaskuntaan kuuluvat kaikki koulun oppilaat (1-9lk). Hallitukseen valitaan jokaiselta vuosiluokalta edustajat.

Oppilaskuntatoiminnan tehtävänä on ohjata oppilaat keskinäiseen yhteistyöhön ja pyrkiä parantamaan heidän vaikutusmahdollisuuksiaan koulussamme. Oppilaskunnan puheenjohtaja ja sihteeri osallistuvat koulumme oppilaitoskohtaiseen oppilashuoltoryhmään. Tavoitteena on, että oppilaat ottavat vastuuta yhteisten asioiden hoidosta ja siten omalla toiminnallaan lisäävät viihtyvyyttä koulussamme.