Varhaiskasvatussuunnitelma ja tavoitteet

Varhaiskasvatuksen lähtökohtana on tarjota kaikille lapsille yhteinen ja yhtäläinen laadukas varhaiskasvatus, joka on suunnitelmallista, tavoitteellista ja jossa painottuu erityisesti pedagogiikka.

Varhaiskasvatuslain mukaan
- lapselle on laadittava henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma (7 a §)
- palvelujen tuottajan on laadittava paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma (9 a §)
Opetushallitus laatii varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (9 §).

Keiteleellä kaikille päiväkodin varhaiskasvatukseen osallistuville lapsille tehdään Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) yhdessä vanhempien kanssa. Varhaiskasvatussuunnitelma tehdään Daisy – ohjelmassa sähköiselle lomakkeelle. Lomakkeelle voivat myös huoltajat kirjata havaintojaan ennen vasu-keskustelua. Vasussa kuvataan lapsen nykyistä elämänvaihetta, hyvinvointia, mielenkiinnon ja oppimisen kohteena olevia asioita, sekä sovitaan perheen kanssa yhteisistä kasvatustavoitteista. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan kirjataan myös lapsen mahdollinen tuen tarve, tukitoimenpiteet ja niiden toteuttaminen sekä lapsen kehityksen ja oppimisen tavoitteet ja toimenpiteet tavoitteiden toteutumiseksi.

Esiopetusryhmä toimii Keiteleellä Nilakan yhtenäiskoulun yhteydessä. Esiopetusikäiselle lapselle laaditaan lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma ja sen yhteyteen varhaiskasvatussuunnitelma.
 
Keiteleen kunnan varhaiskasvatussuunnitelma (2017) on laadittu yhteistyössä Nilakan alueen kuntien (Tervo, Vesanto, Keitele ja Pielavesi) kanssa. Jokainen kunta on lisäksi kirjannut oman kunnan paikallisesti päätettävät asiat omana kokonaisuutenaan. Varhaiskasvatussuunnitelmaa arvioidaan ja päivitetään vuosittain.