Opetussuunnitelmat

IMG_0083.JPG

Opetussuunnitelma kertoo, miten opetus koulussa järjestetään ja millaiseen oppimiskäsitykseen opetus pohjautuu. Opetussuunnitelmassa ilmenee, kuinka koulussa työskennellään ja mitkä asiat koulu näkee tärkeänä oppilaan oppimisessa. Se sisältää mm. toiminta-ajatuksen ja arvot, oppiaineiden tavoitteet ja sisällöt, työskentelytavat ja arvioinnin perusteet.

Opetushallitus hyväksyy opetussuunnitelman perusteet, jonka pohjalta on tehty kuntakohtainen opetussuunnitelma.

Opetussuunnitelma on uudistumassa. Uusien opetushallituksen perusteiden pohjalta on laadittu Nilakan kuntien yhteinen opetussuunnitelma. Se otettiin käyttöön 1.8.2016 vuosiluokilla 1-6. Vuosiluokilla 7-9 uusi OPS otetaan käyttöön porrastetusti seuraavana kolmena vuotena.

Esiopetuksessa olevat oppilaat noudattavat esiopetuksen opetussuunnitelmaa.

Perusopetukseen valmistava opetus on tarkoitettu kaikille niille, joiden suomen tai ruotsin kielen taito ei riitä eri oppiaineiden opiskelemiseen perusopetuksen ryhmässä. Siinä noudatetaan valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteita.