Esiopetuksen varhaiskasvatusryhmä

luontoeskari7_saturaatikainen.jpg

Esiopetuksen lisäksi lapsella on oikeus esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen. Esikoululaisten aamu- ja iltapäivähoito järjestetään Nilakan yhtenäiskoululla. Heti eskaripäivän jälkeen hoito on pienryhmätoimintaa, jolloin oppilaalla on mahdollisuus lepo- ja rauhoittumishetkeen. Toiminnasta vastaa lastentarhanopettaja koulunkäynninohjaajien kanssa.

Esioppilaat ovat omana ryhmänään klo 14.30-15 saakka, jolloin he yhdistyvät iltapäivätoimintaan. Tämä mahdollistaa, että eskarilaiset saavat kavereita yli luokkarajojen. Myös iltapäivätoiminnan käytänteet tulevat heille tutuiksi.
Sisällöltään toiminta on samanlaista kuin koululla toimivassa aamu- ja iltapäivätoiminnassa.

Esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen haetaan samalla kun ilmoittaudutaan esiopetukseen sähköisessä Daisy-palvelussa. Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus on maksullista, mutta siinä otetaan huomioon lapsen osallistuminen maksuttomaan esiopetukseen. Esiopetusta täydentävästä varhaiskasvatuksesta peritään maksu, joka perustuu lakiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista (1503/2016).
Keiteleen periaatteet varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja määrättäessä sekä asiakasmaksut löytyvät tältä sivulta.