Varhaiskasvatuksen vaihtoehdot
Keiteleellä varhaiskasvatusta tarjotaan perhepäivähoidossa ja vuorohoitopäiväkoti Ankkurinapissa sekä esikoululaisille Nilakan koululla.

Päivähoitoa järjestetään tarpeenmukaisesti eripituisena ja päivän eri aikoihin sijoittuvana toimintana. Palvelut voivat olla hyvinkin monimuotoisia vaihdellen osapäiväisestä toimintapäiväpainotetusta ympärivuorokautiseen hoitoon.

ankkuri_naulakot.jpg