Varhaiskasvatuksen vaihtoehdot

Keiteleellä varhaiskasvatusta tarjotaan perhepäivähoidossa ja vuorohoitopäiväkoti Ankkurinapissa sekä esikoululaisille Nilakan yhtenäiskoulun varhaiskasvatusryhmässä.

Varhaiskasvatusta järjestetään tarpeenmukaisesti eripituisena ja päivän eri aikoihin sijoittuvana toimintana. Palvelut voivat olla hyvinkin monimuotoisia vaihdellen osapäiväisestä toimintapäiväpainotetusta ympärivuorokautiseen hoitoon.


ankkuri_naulakot.jpg