Yksityistieavustukset

Valtion yksityistieavustukset

Avustukset ovat harkinnanvaraisia ja myöntämisen ehtona on, että tie on todettu valtionavustuskelpoiseksi. Valtionavustuskelpoisuuden ehdot ovat seuraavat:

  • tielle on perustettu tiekunta ja
  • tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot ovat ajantasaiset Maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä ja tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä (Digiroad)

Tiekunnan yhteystiedot voi helpoimmin ilmoittaa Maanmittauslaitokselle ohessa olevan linkin kautta   https://www.maanmittauslaitos.fi/lomakkeet/tiekunnan_yhteystiedot_

Yksityistietietojen ilmoittaminen Digiroadiin linkistä: https://julkinen.vayla.fi/yksityistie

Akuutissa korjaustarpeessa tiekunnan edustajan tulee ottaa heti yhteyttä Ely-keskukseen, sillä avustusta ei voida myöntää jälkikäteen.

Neuvonta yksityisteiden valtionavustusasioissa:

0295 020 603 ma-pe klo 9–16, kesällä klo 9-15 (pvm./mpm),
liikenteen.asiakaspalvelu@ely-keskus.fi

 

Kunnan yksityistieavustukset

Kunta voi myöntää järjestäytyneille yksityisteille avustusta tien kunnossapitoon.Yksityisteitä avustetaan talousarvioon varatulla määrärahalla.

Vuonna 2021 haetaan avusta vuoden 2020 kuluihin.

 

Kunnan avustusten jakoperusteet yksityisteiden kunnossapitoa varten vuoden 2020 kuluista

1. YLEISTÄ

Kunta avustaa vuosittain yksityisteiden kunnossapitoa talousarvioon varatun määrärahan puitteissa.  Avustukset jaetaan suhteellisina, mikäli avustustarve on suurempi kuin varattu määräraha.

2.  KUNNOSSAPITOAVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET

2.1 Avustukseen oikeutettu tie

  • Kunnan avustusta voi saada vain yksityistien sille osalle, joka palvelee pysyvää asutusta tai

  • yksityistielle, jolla on huomattavaa liikenteellistä merkitystä

  • yksityistien tulee olla järjestäytynyt eli tiekunta.

  • Tiekuntaa koskevat, tiedot tulee olla ajantasaiset Maanmittauslaitoksen ylläpitämässä yksityistierekisterissä ja tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä (Digiroad) (YksTL 83§)

2.2 Laskentaperiaatteet

Kunnan avustus lasketaan yksityistien keskimääräisten kunnossapitomenojen mukaan, joihin hyväksytään osakastyö siltä osin kun se ei korvaa osakkaan tiemaksua.. Omavastuuosuutena vähennetään 100 metriä/ympärivuotinen asunto.

3. HAKUAJAT JA –TAPA

Kunnossapitoavustukset ilmoitetaan vuosittain haettavaksi paikallislehdessä ja kunnan internetsivuilla. Avustusta haetaan kirjallisesti edellisen vuoden tilinpäätöksen mukaisiin menoihin.

4. KUNNAN AVUSTUKSEEN LIITTYVÄT EHDOT

Kunnan avustaman yksityistien käyttöä ei saa kieltää ulkopuolisilta.

 

 

Yhteystiedot

Anne Rajala

Palveluyhtiö Viisarit Oy, toimistopalvelut

Teemu Kaitala

rakennustarkastaja, isännöitsijä