Yksityistieavustukset

Valtion yksityistieavustukset

Avustukset ovat harkinnanvaraisia ja myöntämisen ehtona on, että tie on todettu valtionavustuskelpoiseksi. Valtionavustuskelpoisuuden ehdot ovat seuraavat:

  • tielle on perustettu tiekunta ja
  • tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot ovat ajantasaiset Maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä ja tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä (Digiroad)

Tiekunnan yhteystiedot voi helpoimmin ilmoittaa Maanmittauslaitokselle ohessa olevan linkin kautta   https://www.maanmittauslaitos.fi/lomakkeet/tiekunnan_yhteystiedot_

Yksityisteiden tiedot tulevat Digiroad-järjestelmään ainoastaan tiekuntien ilmoitusten kautta. Lähtökohtaisesti yksityisteille ei ole aineistossa ilmoitettu mitään tietoja, jos tiekunta ei itse ole sitä aiemmin tehnyt. Yksityisteille ilmoitettuja tietoja käyttävät Digiroadin avointa dataa hyödyntävät yritykset, kuten navigaattorivalmistajat, pelastusviranomaiset ja metsäteollisuus.

Vyyti-palvelu löytyy tästä linkistä: https://yksityistie.vaylapilvi.fi/Tämä on ulkoinen linkki (linkki)

Digiroad-operaattori
info@digiroad.fi
puh. 040 507 2301 (klo 9-16)

Akuutissa korjaustarpeessa tiekunnan edustajan tulee ottaa heti yhteyttä Ely-keskukseen, sillä avustusta ei voida myöntää jälkikäteen.

Neuvonta yksityisteiden valtionavustusasioissa:

0295 020 603 ma-pe klo 9–16, kesällä klo 9-15 (pvm./mpm),
liikenteen.asiakaspalvelu@ely-keskus.fi

Kunnan yksityistieavustukset

Kunta myöntää järjestäytyneille yksityisteille avustusta tien kunnossapitoon.

Vuoden 2023 yksityistieavustukset julistetaan keiteleläisten yksityisteiden haettaviksi. Avustusta voidaan hakea yksityisteiden kunnossapitoon.
Hakuaika päättyy 30.8.2023, myöhästyneitä hakemuksia ei oteta käsittelyyn
 

Kunnan avustusten jakoperusteet yksityisteiden kunnossapitoa varten vuoden 2022 kuluista

1. YLEISTÄ

Kunta avustaa vuosittain yksityisteiden kunnossapitoa talousarvioon varatun määrärahan puitteissa.  Avustukset jaetaan suhteellisina, mikäli avustustarve on suurempi kuin varattu määräraha.

2.  KUNNOSSAPITOAVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET

2.1 Avustukseen oikeutettu tie

  • Kunnan avustusta voi saada vain yksityistien sille osalle, joka palvelee pysyvää asutusta tai

  • yksityistielle, jolla on huomattavaa liikenteellistä merkitystä

  • yksityistien tulee olla järjestäytynyt eli tiekunta.

  • Tiekuntaa koskevat, tiedot tulee olla ajantasaiset Maanmittauslaitoksen ylläpitämässä yksityistierekisterissä ja tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä (Digiroad) (YksTL 83§)

2.2 Laskentaperiaatteet

Kunnan avustus lasketaan yksityistien keskimääräisten kunnossapitomenojen mukaan, joihin hyväksytään osakastyö siltä osin kun se ei korvaa osakkaan tiemaksua.. Omavastuuosuutena vähennetään 100 metriä/ympärivuotinen asunto.

Yksityisteiden kunnossapitoavustusten talkootyönä korvataan henkilötyöstä 15 €/h ja konetyöstä 40 €/h. Tehdystä talkootyöstä tulee esittää selkeä kirjanpito, josta ilmenee, kuka työn on tehnyt, milloin työ on tehty sekä tehdyn työn kuvaus ja työmäärä

3. HAKUAJAT JA –TAPA

Kunnossapitoavustukset ilmoitetaan vuosittain haettavaksi paikallislehdessä ja kunnan internetsivuilla. Avustusta haetaan kirjallisesti edellisen vuoden tilinpäätöksen mukaisiin menoihin.

4. KUNNAN AVUSTUKSEEN LIITTYVÄT EHDOT

Kunnan avustaman yksityistien käyttöä ei saa kieltää ulkopuolisilta.

 

 

Yhteystiedot

Anne Rajala

palvelusihteeri, 2 pv/viikko: ti ja ke

Teemu Kaitala

tekninen johtaja - rakennustarkastaja, isännöitsijä