P6150404.JPG

Nuorisotyö

Nuorisotyö on alle 29-vuotiaiden kuntalaisten kasvun, itsenäistymisen ja osallisuuden tukemista yhteiskunnassa. Se on osa kunnan hyvinvointipalveluita, tarkoituksenaan edistää nuorten hyvinvointia ja tarjota edellytykset hyvään ja kehittävään vapaa-aikaan.

Keiteleen kunnan nuorisotyö järjestää nuorille suunnattuja palveluita sekä tukee nuorten omaehtoista nuoriso- ja kansalaistoimintaa. Nuorisotyö toimii yhteistyössä nuorten palveluja järjestävien viranomaisten, seurakuntien, järjestöjen ja muiden nuorisotyötä tekevien tahojen kanssa.

Nuorisotoimi tarjoaa ajan ja paikan tasapainoiseen vapaa-ajanviettoon nuorille kuntalaisille. Nuorisotila on avoinna iltaisin ti, to ja pe. Nuorisotoimi järjestää retkiä ja harrastusmatkoja sekä leirejä.

Nuorisotyötä on sekä ammatillinen nuorisotyö että nuorten parissa tehtävä vapaaehtoistyö. Ammatillinen nuorisotyö on kasvatusta ja nuorten kohtaamista.

Kunta järjestää nuorisotyön palveluja yhteistyössä muiden nuorisoalan toimijoiden kanssa.

Nuorisolaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161285

Keiteleen nuorisotyö Facebookissa

Nuorisotyö Instagramissa

Nuorten palvelukartta

Tämä nuorten sähköinen palvelukartta on koottu nuoria koskettavien aihealueiden paikallisista, alueellisista ja valtakunnallisista palveluista. Kartta ohjaa linkeillä erilaisille sivustoille, joilta toivottavasti löytyy apua ja neuvoa eri elämäntilanteisiin, sekä vastauksia mieltä askarruttaviin kysymyksiin.

        

Tökkiikö koulu?         Matti kukkarossa?        Mietityttääkö terveys?

Yhteystiedot

Veera Pääkkö

nuoriso-ohjaaja ja etsivä nuorisotyöntekijä
Terveiset nuorisotyölle
Palaute
Nimi
Yhteystiedot