Tuet, lainat, avustukset

Valtion varoista myönnetään asumiseen ja rakentamiseen liittyviä avustuksia. Avustukset kohdistuvat asuntokannan korjaukseen sekä asuinolojen parantamiseen. Avustuksia myöntää kunta, ARA tai Valtiokonttori avustuslajista riippuen.

Yhteystiedot

Anne Rajala

kanslisti (tekninen toimisto)

Juho Nuutinen

tekninen johtaja