Yleiskaavoitus

Nilakan ja Koutajärven yleiskaavan muutostyö aloitetaan 2016. Kaavan valmistunee 2020 aikana.

___________________________________________________________________

Ilmoitus Keiteleen kunnan Nilakan ja Koutajärven rantaosayleiskaavan muutoksen vireilletulosta ja hanketta koskevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettamisesta

7.3.2017 9:00

Kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtävänä 22.3.2017 alkaen Keiteleen kunnan kunnantoimiston palvelupisteessä, kirjastolla (Koulutie 1) ja kunnan internetsivuilla (oheinen liitetiedosto).

Ilmoitus Keiteleen kunnan Nilakan ja Koutajärven rantaosayleiskaavan muutoksen vireilletulosta ja hanketta koskevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettamisesta (MRL 63§, MRA 30§). Nilakka-Koutajärvi rantaosayleiskaava käsittää Nilakan ja Koutajärven ranta-alueet Keiteleen kunnan osalta. Kirkonkylän taajamayleiskaavan sisältyvät ranta-alueet eivät sisälly nyt päivitettävään rantaosayleiskaavaan.

Lisätietoja antavat:

Tekninen johtaja, 0400-575169

Keiteleellä 22.3.2017

Keiteleen kunnanhallitus

Keitele 3 2013.jpg