Yksityistieavustukset

Yksityisteiden haku- ja maksatusperusteet ovat tulossa teknisen lautakunnan käsittelyyn tämän vuoden aikana.

YKSITYISTIEAVUSTUKSEN HAKEMINEN 2018

Niiden tiekunnallisten yksityisteiden, jotka ovat saaneet edellisenä vuonna yksityistieavustusta, on toimitettava kunnan tekniselle lautakunnalle kopiot viimeisimmästä tiekunnan vuosikokouspöytäkirjasta ja tilintarkastajien hyväksymästä tilinpäätöstiedoista (tilinpäätös hakuvuotta edeltävältä vuodelta) tai hakuvuotta koskevasta vuosikokouspöytäkirjasta, jossa tiekunta on itse vuosikokouksessaan hyväksynyt hakuvuotta edeltävän vuoden tilit.

Muiden yksityisteiden (ei tiekunnallinen tie), jotka ovat saaneet edellisenä vuonna yksityistieavustusta, on toimitettava kunnan tekniselle lautakunnalle kirjallinen selvitys hakuvuotta edeltävän vuoden tietä koskevista tuloista ja menoista ja jonka kaksi tieosakasta on allekirjoittanut.

Lisäksi kaikkien yksityisteiden on toimitettava selvitys tiessä mahdollisesti tapahtuneista muutoksista (pysyvän asutuksen määrä, pysyvän asutuksen käyttämän tien pituus, tilinumero, yhdyshenkilö).

Ne yksityistiet, jotka eivät ole saaneet edellisenä vuonna kunnan yksityistieavustusta, mutta katsovat olevansa siihen oikeutettuja pyydetään toimittamaan avustushakemus kunnan tekniselle lautakunnalle/tiejaostolle. Avustushakemuksia saa kunnan teknisestä toimistosta.

Vuosikokouspöytäkirjat/tilinpäätöstiedot, tarvittavat selvitykset ja uudet avustushakemukset on toimitettava kunnan tekniseen toimistoon 31.elokuuta.2018 mennessä.

Myöhästyneenä toimitettuja vuosikokouspöytäkirjoja / tilinpäätöstietoja, selvityksiä ja avustushakemuksia ei oteta käsittelyyn.

Yhteystiedot

Anne Rajala

kanslisti (tekninen toimisto)

Juho Nuutinen

tekninen johtaja

Teemu Kaitala

rakennustarkastaja