Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelulainsäädännön tavoitteena on mm. ehkäistä ympäristön pilaantumista, turvata terveellinen ja viihtyisä sekä luonnontaloudellisesti kestävä ja monimuotoinen ympäristö, ehkäistä jätteiden syntyä ja haitallisia vaikutuksia, parantaa kansalaisten mahdollisuuksia vaikuttaa ympäristöä koskevaan päätöksentekoon sekä edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä.

1.1.2019 alusta lukien Keiteleen, Tervon ja Vesannon kuntien ympäristönsuojeluviranomaisena toimii  Keiteleen, Tervon ja Vesannon kuntien yhteinen ympäristölautakunta.  Yhteystiedot ja lisätietoja tästä linkistä.

Lainsäädännön mukaisiin tehtäviin kuuluu ympäristölupien käsittely, melua ja tärinää koskevien ilmoitusten käsittely, koeluontoisesta toiminnasta päättäminen, poikkeuksellisissa tilanteissa tehtävät päätökset sekä muut lainsäädännön nojalla annetut tehtävät. Ympäristönsuojelun toimialaan kuuluvat myös maa-aineslain mukaiset lupa- ja valvontaviranomaisen tehtävät.

Lautakunnan jäsenet

  • Markku Paananen, markku.paananen@keitele.fi, puh. 040 5888 497, puheenjohtaja,Keitele  (varalla Mirja Tirkkonen)

  • Anna-Riikka Andersson, Keitele, jäsen;   (varalla Matti Laukkanen)

  • Katariina Manninen, Tervo, jäsen; (varalla Juhani Tähtivaara)

  • Jussi Simonen, Tervo, jäsen; (varalla Ilkka Pursiainen)

  • Eeva Jäntti, Vesanto, varapuheenjohtaja; (varalla Mirja Liimatainen)

  • Risto Simonen, Vesanto, jäsen (varalla Raimo Mäki)
Yhteystiedot

Johanna Tuomainen

Ympäristönsuojelutarkastaja