Järjestöt ja yhdistykset
Keiteleläiset järjestöt ja yhdistykset -luetteloa ylläpidetään kunnantoimistossa.

Ilmoita yhteystietomuutoksista Eeva Pulkkiselle, puh. 017 273 100 tai eeva.pulkkinen@keitele.fi