Järjestöt ja yhdistykset
Keiteleläiset järjestöt ja yhdistykset -luetteloa ylläpidetään kunnantoimistossa.

Ilmoita muutoksista Eeva Pulkkiselle, puh. 040 8366 879 tai eeva.pulkkinen@keitele.fi