Nuorisovaltuusto

Keiteleen nuorisonvaltuuston vuonna 2017 alkavaa kaksivuotiskautta varten on suoritettu vaali 20.1.2017. Suoritetun vaalin perusteella nuorisovaltuustoon tulivat valituiksi seuraavat varsinaiset ja varajäsenet:

Jäsenet:

Varsinaiset:
14 v: Laura-Pauliina Ojala
15-16 v: Fiia-Riikka Paananen (pj)
Lauri Kaunisaho
Jami Salin
17 v.: Eetu Linnala

Varalla:
Marcel laukkanen
Juuso Lehtisaari

Nuorten nettivaltuuston tehtävänä on
  • edistää ja seurata nuoria koskevien asioiden käsittelyä Keiteleen kunnassa
  • tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja nuoria ja heidän elinolojaan koskevissa asioissa
  • edistää osaltaan nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuk­sia
  • halutessaan ottaa kantaa heitä kiinnostaviin asioihin ja kunnallisten palvelujen kehittämiseen

Nuorisolain 8 §:n mukaan nuorille tulee järjestää mahdollisuus osallistua paikallista ja alueellista nuorisotyötä ja -politiikkaa koskevien asioiden käsittelyyn. Lisäksi nuoria on kuultava heitä koskevissa asioissa.

Keiteleen kunnassa nuorisovaltuusto aloitti toimintansa vuonna 2007 kokeiluna, ja toiminta vakinaistettiin vuonna 2009.

Käytössä on toimintamalli, jossa hyödynnetään internet-yhteyttä. Kunnan toimielinten esityslistalla olevista nuoria koskevista asioista tiedotetaan nuorisovaltuustolle siten, että jäsenet voivat tuoda esille näkemyksensä asiasta ennen esityksen tekemistä tai viimeistään ennen toimielimen kokousta. Nuorisovaltuuston jäseniä voidaan yksittäisissä tapauksissa kutsua asiantuntijoina tai asianosaisina kuultaviksi toimielinten kokouksiin.Yhteystiedot

Ville Ahonen

rehtori/ sivistysjohtaja
Terveiset nuorisovaltuustolle
Palaute
Nimi
Yhteystiedot