Nuorisovaltuusto

Keiteleen nuorisovaltuuston vuonna 2019 alkavaa kaksivuotiskautta varten suoritettiin vaali 29.3.2019. Nuorisovaltuustoon tulivat valituiksi seuraavat:

Jäsenet:

14 v: Tapio Savolainen ja Roosa Soiru
15-16 v: Mikko Kaunisaho (pj), Marcel Laukkanen, Miska Paananen sekä Laura Ojala (siht.)
17 v.: Veera Seppänen

Nuorten nettivaltuuston tehtävänä on
  • edistää ja seurata nuoria koskevien asioiden käsittelyä Keiteleen kunnassa
  • tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja nuoria ja heidän elinolojaan koskevissa asioissa
  • edistää osaltaan nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuk­sia
  • halutessaan ottaa kantaa heitä kiinnostaviin asioihin ja kunnallisten palvelujen kehittämiseen

Nuorisolain 8 §:n mukaan nuorille tulee järjestää mahdollisuus osallistua paikallista ja alueellista nuorisotyötä ja -politiikkaa koskevien asioiden käsittelyyn. Lisäksi nuoria on kuultava heitä koskevissa asioissa.

Keiteleen kunnassa nuorisovaltuusto aloitti toimintansa vuonna 2007 kokeiluna, ja toiminta vakinaistettiin vuonna 2009.

Käytössä on toimintamalli, jossa hyödynnetään internet-yhteyttä. Kunnan toimielinten esityslistalla olevista nuoria koskevista asioista tiedotetaan nuorisovaltuustolle siten, että jäsenet voivat tuoda esille näkemyksensä asiasta ennen esityksen tekemistä tai viimeistään ennen toimielimen kokousta. Nuorisovaltuuston jäseniä voidaan yksittäisissä tapauksissa kutsua asiantuntijoina tai asianosaisina kuultaviksi toimielinten kokouksiin.Yhteystiedot

Ville Ahonen

rehtori/ sivistysjohtaja
Terveiset nuorisovaltuustolle
Palaute
Nimi
Yhteystiedot