Rakentaminen

Keitele 8 2013.jpg

Rakennusvalvonta edistää terveellisen, turvallisen ja viihtyisän rakennetun ympäristön muodostumista ja ylläpitoa ohjaamalla ja neuvomalla suunnittelijoita, rakentajia, rakennuttajia ja kiinteistöjen omistajia

Rakennuslupa-asioissa palvelee Keiteleen kunnan tekninen toimisto.
Rakennusvalvontaan on hyvä olla yhteydessä jo hankkeen alkuvaiheessa.
Rakennusvalvonnan arkistossa säilytetään lupa-asiakirjoja. Niistä saa ostaa kopioita ja niitä voidaan toimittaa myös sähköpostitse.

Miten lupaa haetaan?

Ennen luvan hakemista pitää tehdä lupapiirustukset, jonka on laatinut pätevä suunnittelija. Suunnittelussa pitää ottaa huomioon ainakin kaava ja rakennusjärjestys.

Luvan hakemista

varten täytetään rakennuslupa- /toimenpidelupahakemus. Hakemuksessa tulee olla vähintään rakennuspaikan, kiinteistön omistajien, hankkeen ja suunnittelijoiden tiedot sekä pääsuunnittelijan ja kiinteistön omistajien allekirjoitukset.

Luvan hakijana

on aina kiinteistön haltija/t. Taloyhtiöissä hakijana on aina taloyhtiö ja allekirjoittajana isännöitsijä, hallituksen puheenjohtaja tai taloyhtiön hallituksen valtuuttama hakija.

Taloyhtiöissä

vaaditaan rakennusluvan liitteeksi aina hallituksen pöytäkirjaote, jossa hankkeesta on päätetty ja mahdollisesti valtuutettu rakennusluvan hakijaksi esimerkiksi asuinhuoneistoremonteissa asuinhuoneiston omistaja/t.

Puunkaadosta

asemakaava-alueella tulee ottaa yhteyttä rakennustarkastajaan.

Toimenpideilmoitus

on rakennus- ja toimenpidelupaa kevyempi ilmoitusmenettely, joka on tarkoitettu vähäisempiin rakennustoimenpiteisiin (katso rakennusjärjestys).